Nå overvåker Telenor reisevanenen dine

Nå overvåker Telenor reisevanenen dine

Slik brukes mobiltelefon din til å avsløre hvor du er i ferien

(Odd Roar Lange) - Ikke overraskende trekker vi ut av byene i høytidene. Over en fjerdedel av hovedstadsfolket forlot storbyen i romjulen. Det er en svært stor folkevandring både til fjells og til utlandet, sier forsker i Telenor Research, Gro Nilsen.

Første og andre juledag er det en 26 prosent nedgang i antall mobilsignaler registrert i Oslo. I Bærum har godt over 20 prosent forlatt hjemstedet i perioden 28. desember til 1. nyttårsdag, avslører Telenor i en pressemelding.

Derfor samler de informasjonen

- Telenors eget forskningsmiljø ser på hvordan mobildata kan skape innsikt i hvordan samfunnet fungerer. – Ved å se på hvor mange mobilsignaler våre basestasjoner fanger opp, har vi fått unik innsikt i bevegelsesmønstre og utfartstrafikk i julehøytiden, sier forsker Gro Nilsen.

Telenors forskningsavdeling har et miljø som ser på hvordan store datamengder som genereres i Telenors mobilnett kan brukes til forskning, samfunnsnyttig utvikling og tjenesteinnovasjon.

Gjennom hele julen samlet forskningsteamet inn data til en testanalyse, der de registrerte hvor mange mobiler hver basestasjon fikk inn signaler fra klokken 0200, hver natt. Tallene ble så slått sammen per kommune, og resultatene viser en aldri så liten folkevandring fra det sentrale Østlandsområdet til et værutsatt vinterfjell.

Ekstremt til fjells

Illustrasjonen viser områdene med størst nedgang i blått, og størst oppgang i rødt. Blant kommunene med størst økning har vi Eidfjord, som har et stort hyttefelt ved Maurseth, med økning på mellom 200 – 450 prosent fra 24. desember til 1. nyttårsdag. Sirdal har en økning på mellom 270-470 prosent i samme periode.  Bykle kommune som huser Hovden øker med 230-260 prosent fra 29. desember til 1. januar. Hemsedal hadde en økning på rundt 140 prosent i nyttårshelgen. 

- Dette er informasjon som kan ha stor verdi for mange. Både turistnæringen, helsevesenet, politiet, trafikketater og varehandelen kan benytte slike data for å være best mulig forberedt planlegging av sine tjenester, forklarer forskeren.

Stor etterspørsel

Ove Fredheim leder Telenors bedriftsdivisjon og han merker stor etterspørsel etter stordata fra mobilnettet.

- Vi jobber nå med å kunne levere denne typen stordata til ulike næringer innen transport, logistikk, turistnæring og varehandel slik at de igjen kan gi et mye bedre tjenestetilbud til sine kunder. Vi har stor pågang etter denne typen data, og vi jobber i dag med flere spennende piloter innen reiseliv, transport og offentlig sektor. Dette området kommer til å eksplodere, spår Fredheim.

Utlandet

Nordmenn reiser ikke bare innenlands og til fjells i høytiden. Telenor registrerte mobilsignaler fra hele 161 land under jule- og nyttårsfeiringen. Til forskjell fra en vanlig lørdag før jul (10. desember) registrerer vi en halvering av kunder som har vært i Sverige, en 50 prosent stigning på amerikafarere og dobbelt så mange som feiret nyttår i Thailand.

- Jeg vil understreke at vi har anonymisert og aggregert dataene som brukes slik at studiene ikke er basert på dine personopplysninger som kan identifisere enkeltindivider. Dette er snakk om antall mobiltelefoner som gir fra seg signaler i et område, forsikrer Nilsen i pressemeldingen.

Derfor er SAS fortsatt storebror i lufta

Derfor er SAS fortsatt storebror i lufta

Hvor har de fått tak i disse folka?

Hvor har de fått tak i disse folka?