Når flyet er forsinket - dette har du krav på

Når flyet er forsinket - dette har du krav på

Flypassasjerer taper masse penger når de tar til takke med en matkupong. Her er det du trenger å vite.

Går ikke flyet ditt som planlagt. da skal du vite rettighetene dine. Foto: Odd Roar Lange

(Odd Roar Lange): Åtte av ti nordmenn kjenner ikke sine rettigheter når flyet er forsinket.  Og min erfaring er at flyselskapene ikke er særlig ivrige på å fortelle det til deg heller.
Ved serviceskrankene står riktignok brosjyrene som forteller deg hvordan du skal forholde deg og hva du har krav på. Men språket er alt annet enn enkelt. Og da er det sannelig ikke enkelt.
Og nå dukker det opp ulike firma som tilbyr deg å søke om erstatning for deg. Men de tar hele 25 prosent av erstatningen i honorar. Det er bortkastede penger, for de får ikke annen erstatning enn den du selv ville kunne få.

Klage på avslaget

Dersom du får avslag på søknaden om erstatning vil det ofte være lurt å klage på avslaget. Fordi flyselskapet vet at det er mer kostbart i jobbe lenge med en sak enn å bare betale ut erstatningen.

Flere flyselskap gir fra seg matkuponger til bruk på flyplassen, men sier ingenting om at man også har krav på økonomisk kompensasjon. Husk at klagen skal rettes direkte til flyselskapet.
Dersom du får avslag kan du klage til Transportklagenemnda, eller ved pakkereiser skal klagen til Pakkereisenemnda

Dette er kortversjonen av når du har krav på erstatning:

2 timer ved flygning opptil 1500 kilometer.
3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 kilometer.
4 timer ved alle andre flygninger.

Men hvor mye har du krav på?

Forbrukerrådet har laget denne enkle kalkulatoren for reiser innen EU. Skriv inn avreiseflyplassen og ankomstflyplassen, så kommer beløpet opp - i Euro.

Merk deg at rettighetene gjelder reiser innad og fra EØS. Rettighetene gjelder også til EØS hvis flyselskapet er registret i EØS.

Hvor mye får du?

Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

250 euro for alle flygninger opptil 1500 km
400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.
600 euro for alle øvrige flygninger 

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn:

Klart for avgang. Eller kanskje ikke...                                            Foto: Odd Roar Lange

2 timer ved flygning opptil 1500 km
3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
4 timer for alle øvrige flygninger.

Når får du erstatning?

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må innstilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak.

Her er løsningen

Slik søker du om erstatning. Du kan altså gjøre det selv og unngå å gi bort 25 prosent til firma som tar på seg den enkle jobben for deg.

Få med deg denne også:

De 10 beste sommerferietipsene

De 10 beste sommerferietipsene

Sladrehanken ble ukens versting

Sladrehanken ble ukens versting