Denne øya er nordmenns største reisedrøm

Finner du din favoritt på denne lista

(ODD ROAR LANGE): -Å reise gir energi og glede. Men nordmenn er forskjellige: For noen er det perfekt å reise til samme feriested årlig; der man er kjent, vet hvor de gode restaurantene befinner seg, og har etablert personlig kontakt med lokale folk på restauranter og hoteller. Andre vil tiden utvide reisekompetansen, besøke nye steder og få nye impulser. Derfor kan man møte nordmenn over hele verden, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring. Foto: Privat

Reisemesse

Helgen 12.-14. januar er reiseforsikringsgiganten på plass på Reiselivsmessen i Telenor Arena ved Oslo.
-Å besøke Reiselivsmesser gir nordmenn mulighet til å bli kjent med nye spennende reisemål, få impulser og tips, mener Emma Elisabeth Vennesland.
Men hvor vil vi egentlig reise dersom vi skal oppleve vår største reisedrøm? 
Her finner du svarene som er hentet fra Reiseundersøkelsen 2017 fra Europeiske Reiseforsikring.

Trendvinneren 

o   1 av 4 drømmer om en Sydhavsøy eller Karibien.
o   Maldivene fortsetter å være på topp i nordmenns drømmer. Det er også en viss økning for Bali. Mer enn hver tredje Asia-drøm handler om Maldivene eller Bali, hvorav 4 av 5 om Maldivene.
o   Sydhavsdrømmene fordeler seg ellers som følger:
o   Mer enn 4 av 10 drømmer om Maldivene og Bali.
o   3 av 10 drømmer om Karibien, inkl. Cuba. 
o   Mer enn 1 av 10 drømmer om en stillehavsøy knyttet til Oceania.
o   1 av 10 har en drøm om Hawaii.
o   Og litt mindre enn 1 av 10 har drømmer knyttet til Afrika. Ev dem som vil hit er det hovedsakelig Seychellene og Mauritius som er på topp.

Vi deler drømmer

o   Selv blant dem som ikke har klar formening om noen drømmereisemålet, så er det allikevel 1 av 3 som mer enn gjerne anbefaler en opplevelse de selv har hatt.
o   Andel som leide bil på ferie i løpet av det siste året er høyere blant de med drømmereise og de med anbefaling, enn andre. De med drømmereise har også i større grad opplevd forsinket fly eller forsinket bagasje, men er også mer åpne for lange flyreiser. Og for Uber og Airbnb.

Trender blant drømmerne

o   3 av 10 drømmer om å reise til et sted i Asia, og andelen er økende. Fra 21% i 2016 til 29% i den nyeste målingen.
o   1 av 5 har sitt drømmemål i Europa
o   Nå drømmer nesten like mange om Oceania som Nord-Amerika, 12% mot 14%.
o   I tillegg kommer 4 prosent som har flere drømmemål som er spredt over flere kontinenter
o   Nedgangen for Afrika er ikke signifikant, og andelen holder seg nede på 6% i årets måling.
o   Sør- og Mellom-Amerika, samt Karibien, holder seg på samme nivå som før med sine  14%. Det er øyene i Karibien som lokker mer. Cruise-drømmene er stabile.

De fleste drømmene knytter seg til spesifikke område, alt fra spesifikke land til spesifikke landsbyer e.l.

Mange nordmenn drar til New York, men overraskende få har det som sin største reisedrøm.
Foto: Christelle Olivier

o   En Asia-vinneren er Japan, som nå er oppe på femte plass på den spesifikke drømmelisten med sine fem prosent
o   Blant de som har mer kortreiste drømmer, som Europa, ser det ut som det er færre som nå drømmer om de greske øyer, 8% mot 12% i fjor.
o   Vi ser ingen Trump-effekt på våre reisedrømmer. Drømmen om å reise rundt i USA topper stadig listen over drømmereiser, og ligger stabilt på 10%.
o   Men kun 0,1% drømmer om New York. 
o   I Sør-Amerika ligger Peru med Machu Picchu stadig høyt på listen, men vi registrer også mange drømmer om Argentina.
o   Drømmen om en stillehavsøy er økende, men «Down Under» er nesten like populært som «Over There»
o   En økt andel Oceania-drømmere drømmer om en Stillehavsøy i det fjerne.
o   New Zealand og Australia til sammen er nesten like populært som USA, 9% mot 10% tidligere år.
o   I Afrika er safari og Sør-Afrika de mest utbredte drømmene.

Målingen ble gjort 2. – 16. mai 2017. Resultatene gir et representativt bilde av nordmenn mellom 16 og 67 år som har vært på privat reise utenfor Skandinavia i løpet av det siste året.

Les mer: Her er drømmene de vil vise deg på reiselivsmessen
Les også: 12 herlige reiser i Norge - måned for måned

Har du reisetips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no