Hun vil ha samfunnskontrakt for cruiseaktører

Om cruise har en framtid i Norge, må de ta miljøbelastningene på alvor.

Cruiseaktører møtte på Stortinget.

(ODD ROAR LANGE): Arbeiderpartiets Else-May Botten fra energi- og miljøkomiteen inviterte tirsdag til et innspillsmøte på Stortinget, om hvordan cruise-næringen kan rigge seg for ei bærekraftig framtid i Norge.
Også Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide, transportpolitisk talsperson Sverre Myrli og Ruth Grung fra næringskomiteen stilte på møtet med en rekke aktører fra cruise- og reiselivsbransjen, miljøbevegelsen og havnevesenet. 

Samfunnskontrakt

Botten var opptatt av at politikerne i samarbeid med reiselivsnæringa og miljøbevegelsen må gå sammen om å utforme en samfunnskontrakt for ei bærekraftig næring.

- Skal denne næringen har en framtid i Norge, må de ta miljøbelastningene på alvor. Og vi som politikere skal stille strenge, realistiske krav god dialog med næringen, sier Else-May Botten.

Skjermbilde 2018-10-02 18.46.40.png

Vil ta ansvar

Den samlede tilbakemeldingen fra aktørene som driver med cruisevirksomhet i Norge var at de er opptatt av at de lever av ren, norsk natur som ikke må oversvømmes av ukontrollert turisme, og at de ønsker strenge miljøkrav velkomne slik at næringen kan legge om i en miljøvennlig retning.  Det trengs derfor både grep for å få ned lokale utslipp, men også internasjonale krav og reguleringer.

Skjermbilde 2018-10-02 18.46.52.png

 Hvordan cruise-turismen skal gi mer lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskaping var også tema på møtet.
– Ikke minst er det viktig at Norge setter seg i en lederposisjon for å bygge nye skip basert på ny og grønn teknologi. Arbeidsplasser og klimaansvar må gå hånd i hånd, sier Botten.

- Lykkes vi med det, vil folk hilse cruiseskipene velkommen i norske havner. Men det forutsetter at næringen bidrar til lokale arbeidsplasser, mindre utslipp til luft og sjø – og ikke minst en bedre regulering av turiststrømmen for å hindre slitasje i sårbar natur, sier Botten. 

Hun lanserer følgende punkter for en bærekraftig cruise-næring i Norge: 

-  Sørge for at næringen følger opp Stortingets vedtak om nullutslipp fra cruiseskip i verdensarvfjordene innen 2026
- Utfase bruk av tungolje i hele den maritime næringen langs hele norskekysten
-  Legge til rette for reduserte utslipp gjennom LNG, biogass og hydrogen
-  Framskynde løsninger for landstrøm for cruisenæringen
-  Utrede system for fordeling av kostnader for ladeinfrastruktur
-  Legge til rette for mottak av gråvann i alle de større havnene
-  Styrke forskning og utvikling innen teknologiutvikling, etablere evt. pilotprosjekt
-  Forvente at cruise-næringen formidler våre naturverdier uten at de forvitres
-  Legge til rette for helårsturisme
-  Regulere antall anløp av skip per døgn 
-  Stille krav til næringen om gjenkjøpsavtaler og krav til handel lokalt. Hvert rederi må kunne vise til hva de legger igjen lokalt og nasjonalt.
-  Følge opp ny havne- og farledslov og forankre denne inn i NTP.

Korleis kan cruise næringa rigge seg for ei berekraftig framtid i Norge

Uttale fra Stranda hamnevesen, og svar på spørsmål fra arbeiderpartiet sin energi- og miljøfraksjon på Stortinget.

- Norge trenger en ny og tydelig politikk for cruise-næringen og Arbeiderpartiet vil derfor komme med våre forslag i løpet av høsten 2018, avslutter Botten.