TRYSIL TIL TOPPS I REISELIVSKÅRING

Derfor fikk de årets største reiselivspris

Dra til Trysil - både sommer og vinter.                Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Tre av landets fremste reiselivsprodukt kjempet om å få Årets Reiselivspris under Innovasjon Norges reiselivs-kick-off i Oslo. 

Og Destinasjon Trysil ble i dag kåret til årets mest innovative reiselivsbedrift, under Innovasjon Norges Kick-Off.  Destinasjon Trysil stakk av med seieren foran de sterke kandidatene De Historiske Hotell og Spisesteder SA og Svinøya Rorbuer.

Et godt eksempel

- Gratulerer til Destinasjon Trysil som med stor entusiasme har utviklet et unikt sykkelprodukt med Trysil Bike Arena. Destinasjon Trysil tar bærekraft på alvor og er innovative i utviklingen av nye tilbud for å skape helårs arbeidsplasser. De har stått for en helhetlig destinasjonsutvikling, der også lokalbefolkningen og gjestene blir involvert. Destinasjon Trysil går foran som et godt eksempel, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm om årets vinner.

Reiselivsprisen deles hvert år ut til en reiselivsbedrift som har klart å bygge opp suksessrike og innovative reiselivsprodukter. Prisen er på 250 000 kroner, samt fri deltakelse på Norwegian Travel Workshop (NTW). De to andre nominerte bedriftene mottar også 50 000 kroner hver i tillegg til fri deltagelse på NTW.

Unik stisykkelopplevelse

De siste tre årene har Destinasjon Trysil tatt initiativ og utfordret kommune, fylkeskommune og næringsliv til å sammen satse på å etablere en ny sykkelopplevelse i Norge. Resultatet er en unik stisykkelopplevelse i Skandinavia. Når produktet er ferdig utviklet, vil man skille seg ut i Nord-Europa med en tilrettelagt opplevelse for hele familien.

Fra prisutdelingen i Oslo.                                               Foto: Odd Roar Lange

Om Reiselivsprisen

Hvert år kårer Innovasjon Norge årets innovative reiselivsbedrift. Innovasjon Norges Reiselivspris deles i år ut for 9. gang. Prisen og skal gå til den personen, bedriften eller det nettverket som oppfyller følgende kriterier:

 • Reiselivsopplevelsen skal være innovativ på ett eller flere områder: Nye reiselivsprodukter og -tjenester, nye organisasjons- og ledelsesformer, nye former å distribuere reiselivsopplevelsen på
 • Nye og innovative reiselivsopplevelser eller forbedring av eksisterende reiselivsopplevelser.
 • Reiselivsopplevelsen må dokumentere et markedspotensial og eventuelle realiserbare investeringer.
 • Reiselivsopplevelsens suksess skal være målbar enten i økonomiske tall eller antall gjester.
 • Reiselivsopplevelsen skal leve opp til prinsippene for bærekraftig reiseliv.
 • Årets jury har bestått av Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Cathrine Pia Lund Direktør Divisjon Merkevaren Norge, Innovasjon Norge, Inger Solberg Direktør Divisjon Bærekraft, Innovasjon Norge, Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør NHO Reiseliv, Line Endresen Normann, Direktør for Virke reiseliv og kultur. Vi har i år også latt publikum være med å stemme, det kom inn i underkant av 3000 stemmer.

FINALISTENE

Svinøya Rorbuer

Svinøya Rorbuer er et integrert reiselivsanlegg i Svolvær i Lofoten. Her finnes overnatting, restaurant, tørrfiskhistorie, aktiviteter og et helårlig tilbud av opplevelseskonsepter til gjestene, bestående av egne og konsepter utviklet i samarbeid med andre aktører. Svinøya er i dag en bedrift som har evnet til å tilpasse driften til et årshjul der man må skifte både markedsland, målgrupper og opplevelsestilbud gjennom året for å skape et helårig driftsgrunnlag.

Svinøya Rorbuer har som strategi å handle så mye som mulig lokalt og regionalt slik at virksomheten får så store virkninger i for den lokale økonomien som mulig. Det omfatter både løpende innkjøp av varer og tjenester, og i forbindelse med utbygginger, oppgraderinger av bygg, med mer.

De Historiske Hotel & Spisesteder
De Historiske Hotel & Spisesteder er en sammenslutning av særpregede hoteller, spisesteder, historiske hoteller og historiske skip. De Historiske er en unik medlemsorganisasjon i Norge, bestående av mange av landets mest sjarmerende hotell og spisesteder. Der er 52 hoteller, 19 spisesteder og to historiske skip som er medlem av gruppen, og de er spredt over hele landet. For å bli medlem kreves det et bevisst forhold til vertskapsrollen, der historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi.

De Historiske Hotel og Spisesteder har egne kvalitetskriterier for medlemskapet og disse må alle medlemmene levere på (kontrolleres av «mystery guests»).

Destinasjon Trysil
De siste tre årene har Destinasjon Trysil tatt initiativ og utfordret kommune, fylkeskommune og næringsliv til i fellesskap å satse høyt på å etablere en ny sykkelopplevelse i Norge. Resultatet har blitt en unik stisykkelopplevelse i Skandinavia. Når produktet er ferdig utviklet vil man skille seg ut i Nord-Europa med en tilrettelagt opplevelse for hele familien.

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i Trysil. De har per i dag over 180 andelseiere. Hver bedrift bidrar med en prosentsats av sin omsetning til fellesoppgaver gjennom destinasjonsselskapet, som bruker midlene på markedsføring av Trysil sommer og vinter, informasjonsoppgaver til alle gjester som er i Trysil, samt prioriterte utviklingsprosjekter. I tillegg legger destinasjonsselskapet til rette for at nettverket mellom bedrifter i Trysil styrkes og at kompetansen heves ved å arrangere medlemsmøter, konferanser og kurs.

Tidligere års vinnere:

 • Stiftinga Ekstremsportveko, Hordaland (2007)
 • Hemsedal turistkontor, Buskerud (2008)
 • Sorrisniva AS, Finnmark (2009)
 • Juvet landskapshotell Knut Slinning, Møre og Romsdal (2010)
 • Høve Støtt Hallingdal AS, Buskerud (2011)
 • XXLofoten AS, Nordland (2012)
 • Lyngsfjord Adventure, Troms (2015)
 • Kristiansand Dyrepark (2016)