Sommerquiz: Hva vet du egentlig Moldeholmene?

Hvor mange klarer du uten å bruke hjelpemidler?

Hjertøya er Moldes fineste perle                 Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Moldeholmene, eller bare Holman som det heter på «moldisk» er moldensernes kjæreste felleseie. De bare ligger der, år ut og år inn. Og alle moldensere kjenner dem. Men hva vet du egentlig om Holman? Prøv deg på denne quizen å bruke hjelpemidler. Etter at du har svart på alle spørsmålene kan du finne svarene. Er du ekspert, eller har du mer å hente?
Husk å utfordre noen du kjenner.

Her kan du prøve deg på 20 spørsmål om Moldeholmene

1) Den forrige fyrlykta på vestenden av Hjertøya ble rasert av uvær. Hvilket år?
1) 1972    X) 1982  2) 1992

Gammel og ny. Her er den nye fyrlykta - og restene av det gamle. Foto: Odd Roar Lange

2) Ved vestenden av Hjertøya står et annet sjømerke. Hva er slags sjømerke er dette?
1) En stikk-ut-post X) En varde 2) En båke

3)  Hvor store er Moldeholman i samlet utstrekning?
1) Ca 1 km2   X) Ca 2 km2  2) Ca 3 km2

4) To av Holman er i dag privateide. Hvilke?
1) Hjertøya og Moldeholmen X)Moldeholmen og Reknesholmen 2)Alle eies av Moldekommune

5) Moldeholmene er fredlyst som egg- og dunvær. Når skjedde dette?
1) 1939      X) 1907  2) 1981

6) På nordsida av Hjertøya finnes i dag en privateid hytte. Hvem fikk bygd denne i 1927?
1) Molde Seilforening  x) Molde Olymp 2) Spkl Træff

7) Hytta skulle egentlig ligge et annet sted, men planene ble oppgitt pga dårlige ankringsforhold. Hvor skulle den egentlig vært bygd?
1) Islandsvågen på Fårøya  X) Dragvågen 2) Gåsøya øst

8) Molde kommune kjøpte Moldeholmene av Statens Skoger i hvilket år?
1) 1909   X) 1925  2) 1939

9 ) Når ble Hjertøyas Venner stiftet?
1) 1983     X)1993  2)2003 

10) Hva het båten som gikk i rutefart til Hjertøya fra 1948-1952?
1) Taxi        X) Hjertøy 1      2)Holman

11) Det første rederiet til Hjertøya het A/L Holmefart. Men hva het rederiet som frem til 2013 stod for holmefarten?
1)Torskeskjæret        X)Flyndreskjæret          2)Hyseskjæret

12) Hva kostet en tur/retur med rutebåten for en voksen til Hjertøya i 1950?
1) 50 øre  X) 1 kr   2) 2 kroner og 25 øre

13) Fiskerimuseet fyller rundt år i 2018. Hvor gammelt er museet?
1) 40 år  X) 50 år  2)60 år

14) Hvilken av holmene er størst i utstrekning?
1) Jektøya X) Hjertøya 2) Seterøya

15) Har Moldeholmene en offentlig godkjent naturiststrand?
1) Nei   X) Ja, på Hjertøyas sydside  2) Ja, på Seterøyas sydside

16) Hva kalles passasjen mellom Jektøya og Seterøya?
1) Bollan    X)Lagunen   2)Moldesprekken

17) Bukta mellom Gåsøya og Seterøya ble i tidligere tider brukt til?
1) Damebading der menn ikke hadde tilgang X)Karantenehavn  2)Senking av utrangerte båter

18) Hvem trafikkerer Hjertøybåten sommeren 2018?
1) Classic Norway  X) Fjord1  2)Fram

19) Fra hvilket sted går Hjertøybåten sommeren 2018?
1) Reknesmoloen X) Honnørbrygga på Torget  2)Elvemoloen

20) Når går siste regulære avgang fra Hjertøya om ettermiddagen?
1) 20.15      X) 19.15   2) 17.15

Du finner de riktige svarene her. Men ikke kikk før du har tenkt deg godt om