Nye sjokktall for Innovasjon Norge

Må gjøre klart for nye millioninnsparinger og oppsigelser

(Odd Roar Lange): Etter et rekordår og stor jubel i Reiselivs-Norge går det mot tøffe tider for dem som jobber med reiseliv i Innovasjon Norge.
De må nemlig være med å ta sin del av støyten når Innovasjon Norge må spare 167 millioner kroner neste år.
Dette får Thetravelinspector.no bekreftet fra sentralt hold i Innovasjon Norge.
Dette til tross for regjeringen legger også opp til at markedsføringen av Norge som reisemål skal fortsette med uforandret styrke i 2017. I budsjettforslaget er det satt av 231,5 millioner kroner til utvikling og profilering av norsk reiseliv neste år, skriver Innovasjon Norge i denne pressemeldingen.

Ledelsen i Innovasjon Norge jobber nå med konsekvensutredninger som skal legges frem for styret deg 15. desember.

Fortsatt sterk satsing på reiseliv

– Reiselivsnæringen er inne i en positiv utvikling og regjeringen viderefører med dette den sterke satsingen på reiseliv på samme nivå som i år. Dette er gode nyheter og gir oss muligheter til å intensivere arbeidet med reiselivssatsingen. Vi tar dette som et tegn på tillit fra regjeringen, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge i pressemeldingen.

Tydelige prioriteringer og signaler

Dagens budsjettforslag gir tydelige prioriteringer og signaler for videre satsing. I 2017 blir Innovasjon Norge bevilget en ny omstillingspakke på 130 millioner kroner. Til sammenlikning er engangs omstillingspakke for 2016 på 250 millioner kroner. Dette er noe av det som bidrar til at Innovasjon Norge får en samlet forventet reduksjon på 167 millioner kroner i 2017.

Skal dette målet nås så må Innovasjon Norge gå til store reduksjoner i staben. I 2015 hadde Innovasjon Norge en større nedskjæring. Den gangen gjennomførte de både innsparinger og innstillinger etter at budsjettet ble krympet med "bare" 35 millioner kroner. Det første til at staben måtte reduseres med ca 70 stillinger. 

Kuttene skal trolig tas både ved kontorene i Norge og ved Innovasjon Norges utenlandskontor.

Vi kommer tilbake med mer.