-Kvinner ser jobbreisen som et pusterom borte fra familien

Dette visste du neppe om reisevanene våre

Skjermbilde 2018-12-18 18.27.37.png

(ODD ROAR LANGE): Er det forskjeller på hvordan menn og kvinner reiser? Og hva består i så fall forskjellene i? Det kan resultatene i denne undersøkelsen gi deg noen av svarene på. For på enkelte områder er forskjellene svært store.

Trives på reise

Menns forretningsreiser er lengre enn kvinnenes. Menn er også borte i flere dager og velger business class i større utstrekning ved lange reiser.
Derimot er det kvinnene som trives best når de er på jobbreiser, og færre av dem synes det er ille å være borte fra familien.
Det viser FCM Travel Solutions årlige rapport om norske forretningsreiser, som også viser at tjenestereiser fortsatt vil øke.

Sosiale muligheter 

Som et av verdens største forretningsreisebyråer har selskapet i høst stilt spørsmål til sine kunder om hvordan deres jobbreiser ser ut.
Hele 84 prosent av nordmennene som har svart på spørsmålene sier at de liker å reise i jobben. Men anledningen til reisen skiller seg en del mellom kjønnene.
Flere menn enn kvinner reiser først og fremst for å ha interne møter (68 % for menn mot 60 % for kvinner).
Halvparten av kvinnene er opptatt av de sosiale mulighetene jobbreisene gir, mens bare 32 % av mennene svarer det samme.

De viktige møtene

 - Vi ser at omtrent halvparten av både kvinnene og mennene synes det er ekstra viktig å møtes ansikt til ansikt i forbindelse med sine prosjekter. Den viktigste grunnen til at kvinner drar på forretningsreiser, er både møter med kolleger og det sosiale, sier Country Manager for FCM Travel Solutions i Norge, Hege Bergsløkken.

Personlige kontakter betyr mye mer enn folk tror. Sånn er det både i politikk og business – og i FN.
— Erik Solheim - eks-sjefen for FNs miljøprogram

46 prosent av kvinnene og 33 prosent av mennene kan tenke seg å kombinere tjenestereisen med noen dager fri på reisemålet, så det er tydelig at det som blir kalt «bleisure» har økt de siste årene. 
- Samtidig som mange liker å være på jobbreiser, synes også mange at det er slitsomt å være borte fra familien eller partneren. 64 prosent av kvinnene og 82 prosent av mennene synes det er det verste med å reise i forbindelse med jobb.
- Det kan synes som om flere kvinner ser på jobbreisen som et pusterom borte fra familien, sier Hege Bergsløkken.

Bleisure is a new trend or term to depict the two words together : Business + Leisure.
— quora.com

Ønsker sikkerhet 

Åtte prosent av kvinnene kjenner også på en uro over sikkerheten under forretningsreisen, sammenlignet med bare 6 prosent for mennenes del.
Undersøkelsen viser også at mennene har flere reisedager enn kvinnene. 41 prosent av mennene gjør flere enn 20 reiser per år, sammenlignet med 25 prosent av kvinnene.
Ni av ti forretningsreisene skjer med fly. Kvinner velger riktignok tog i litt høyere utstrekning enn menn, 3,7 prosent av kvinnene sammenlignet med 3,1 prosent av mennene.

Country Manager for FCM Travel Solutions i Norge, Hege Bergsløkken.

Country Manager for FCM Travel Solutions i Norge, Hege Bergsløkken.

- Det er fly som er reisemiddelet over alle andre for norske forretningsreisende. Mens 17,5 % av svenske forretningsreisende bruker tog, er det altså nesten ingen norske som velger skinnegangen, i følge undersøkelsen.
For begge kjønn er for øvrig det vanligste at man er på reise bare i én eller to netter. Blant mennene er det derimot vanligst med reiser av lengre varighet på tre netter eller mer, sier Hege Bergsløkken i FCM.

Få på business class 

Ved flyreiser er det økonomiklasse som gjelder både for kvinner og menn – både ved korte og lange reiser.
Bare 1,5 prosent av de reisende svarer at de velger business class på reiser kortere enn 5 timer. De som velger business class ved lange reiser er først og fremst menn, 12 prosent sammenlignet med bare 1 prosent av kvinnene.

- Undersøkelsen viser at valget av økonomiklasse i stor grad styres av selskapets reisepolicy. Hele 93 prosent svarer at deres selskap angir krav om dette i sin policy.
Jobbreiser viser generelt ingen tegn til å minske i omfang og antall – heller tvert imot. I undersøkelsen svarer majoriteten (57 %) at de kommer til å reise omtrent like mye også i fremtiden. Hele 30 prosent tror at de kommer til å reise mer neste år.