Slik er våre nye reisevaner - heldigvis

Nå er det mye er mer enn prisen som gjelder

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

(ODD ROAR LANGE): Jakten på billige hotell og flybilletter er ikke over. Men er det er mer en prisen som teller når nordmenn skal velge reisemål og reisemåte..
Antallet i befolkningen som oppgir at miljøhensyn er styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon øker– fra 23 prosent i 2017, til 33 prosent i 2019.
-Trenden er tydelig, stadig flere er opptatt av bærekraft når de skal ut å reise, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv i en pressemelding.

Mer enn klima

- Dette handler om mer enn klima. Det handler også om å ta vare på natur og miljø på destinasjonene, og å ta vare på menneskerettigheter som arbeidsforhold og beskyttelse av barn.
I undersøkelsen svarer 4 av 10 at det er viktig for dem at reiser har bærekraftige reisealternativ. Av disse igjen svarer halvparten at de er villig til å betale mer for en reise som gir bedre miljøsamvittighet.
Virke Reiseliv styrker sin satsning på bærekraft i 2019.
Sammen med medlemmene skal Virke utarbeide konkrete tiltak som skal gjøre bransjen enda grønnere og mer ansvarlig. Tiltakene skal presenteres denne høsten.

- Bransjen gjør allerede mye, men de vil mer, avslutter Bergmål.

Undersøkelsen det vises til er en representativ befolkningsundersøkelse som gjennomføres årlig av Opinion på oppdrag av Virke Reiseliv.