Derfor skal du ikke reise uten 2 reiseforsikringer

Tusenvis av nordmenn kjenner ikke til denne regelen

Hva gjør du dersom bagasjen din blir borte? Foto: Odd Roar Lange

Hva gjør du dersom bagasjen din blir borte? Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Du har hørt det mange ganger: Du må ikke reise et eneste sted uten reiseforsikring.
Men som om ikke det er nok.
Her kommer et nytt tips som du bør lytte til: Du må ikke reise noe sted uten TO ulike reiseforsikringer.
Og årsaken er denne. Det er nemlig ikke sikkert at den ene forsikringen din er nok.
I løpet av fjoråret ble det registrert godt over 300 000 reiseskader her i landet. Og for mange ble det store utbetalinger etter kostbare skadesaker.

Over grensen

Vet du egentlig hva som er maksimalgrensen for utbetalinger for din reiseforsikringsavtale?
La meg komme med et eksempel:
Min reiseforsikring har et tak på erstatning ved forsinket bagasje på 5000 kroner.
Det betyr at jeg kan kjøpe nødvendig klær/sko/utstyr for inntil 5000 kroner dersom min bagasje ikke kommer frem til bestemmelsesstedet.
Men, det er ikke sikkert at dette er tilstrekkelig. Da kommer min forsikringsavtale nummer to til anvendelse.
Og den har jeg via kredittkortet.
Jeg betaler alltid alle reiser med kredittkort slik at jeg får en ekstra gratis reiseforsikring med på kjøpet.
Det kreves vanligvis at en betaler minst halve reisen med kredittkortet for at denne ekstraforsikringen skal gjelde.
I de fleste tilfeller betaler man hele reisen med kortet og da er saken løst.
Dersom jeg trenger å kjøpe klær/sko og utstyr for 8000 kroner så tar jeg de første 5000 på min «hovedforsikring» og de neste 3000 på kredittkortets reiseforsikring.

Husk at du ikke kan kreve samme gjenstand dekket to ganger, så det er smart å lage en god og oversiktelig liste. Og husk å ta vare på alle kvitteringer.

Du reiser ikke avsted uten minst to reiseforsikringer. Foto: Odd Roar Lange

Du reiser ikke avsted uten minst to reiseforsikringer. Foto: Odd Roar Lange

Flyselskapets plikter

Vær også klar over at flyselskapet har en ordning du kan benytte dersom bagasjen din er forsinket.
Meld fra til flyselskapet om forsinket bagasje før du forlaget flyplassen. Du får da tildelt en Property Irregularity Report (PIR) med et unikt referansenummer.  
Dersom bagasjen er forsinket med mer enn 24 timer og du er nødt til å kjøpe toalettartikler eller andre nødvendige gjenstander du har pakket i bagasjen så vil flyselskapet vanligvis gi deg kompensasjon for disse utgiftene innen rimelighetens grenser. Det samme gjelder dersom du må leie utstyr fordi ditt eget er forsinket.
Den eksakte definisjonen av hva som er rimelig avhenger av hver enkelt situasjon samt reisens formål og lengde.
Når det gjelder SAS og Norwegian så anser de 75 EUR/person per dag som et rimelig beløp ved forsinket bagasje.
Husk at det er ditt eget ansvar å begrense utgiftene.
Du må prøve å minske tapet, og du bør begrense utgiftene dine til det de omtaler som rimelige behovsvarer. Kompensasjon for ekstra utgifter er alltid basert på akseptabel dokumentasjon, så husk å ta vare på alle kvitteringer. Du må kunne bevise omfanget av tapet ditt.
Dersom bagasjen din forblir tapt, vil enhver kompensasjon flyselskapet allerede har betalt bli trukket fra den endelige regningen.
For å kunne få kompensasjon for nødvendige gjenstander, må du registrere et krav hos flyselskapet innen 21 dager etter at bagasjen ble gjort tilgjengelig for deg.
PS: Hvis bagasjen er forsinket på hjemreisen, legger flyselskapene til grunn at du har tilgang til de tingene du trenger hjemme. I slike tilfeller vil utgifter for nødvendige gjenstander ikke dekkes av flyselskapet.