Disse blir Reise-Norges nye rådgivere - nå må de levere

Disse blir Reise-Norges nye rådgivere - nå må de levere

Kan de klare å bli enige slik at norsk reiseliv kan endres?

Hvor går norsk reiseliv de neste årene?                       Foto: Odd Roar Lange

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.
Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm har valgt sine nye rådgivere. Tidligere i vinter lyste Innovasjon Norge ut plasser til et nytt strategisk råd som skal være med å utvikle hele Norge til en helårs reiselivsdestinasjon.
- De skal rett og slett gi oss råd innenfor dette med reiseliv, sier Bente Bratland Holm.
Og responsen var stor. 200 personer har enten søkt eller blitt foreslått til rådet. Og under åpningen av reiselivssammenkomsten Norwegian Travel Workshop i Stavanger mandag ettermiddag presenterte Bente Bratland Holm sitt forslag til medlemmer i rådet.
Rådet skal formelt oppnevnes av Innovasjon Norges øverste ledelse, under direktør Anita Krohn Traaseth.
Men etter det Thetravelinspector.no har grunn til å tro så er lista godkjent allerede.
-De siste brikkene falt på plass først rett før helga, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm til Thetravelinspector.no

Her er det nye rådet

Dette er formålet

Rådet består med andre ord av syv kvinner og 11 menn, og ledes i tillegg av Bente Bratland Holm.
-Hva er formålet med et slikt strategisk råd?
-Strategisk råd (Advisory board) har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing.
Sammen skal vi la oss inspirere for bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og  norsk reiselivsnæring. Formålet med organet er å gi råd om faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer som fastsatt av Innovasjon Norges styre og Nærings- og fiskeridepartementet.

Vinterturismen i Nord Norge øker kraftig. Her fra skiturisme i Lofoten. Foto: Odd Roar Lange

Sammensetning og oppnevning

- Hvordan har dere tenkt når dere satte sammen denne gruppen?
- Det var svært mange som ville være med. Og det er i dag over 180 personer som er skuffet over å ikke å ha blitt plukket ut.
Advisory Board skal være sammensatt av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, herunder alle næringer som skaper opplevelser og som brenner for å utvikle hele Norge – hele året. Deltagerne bør være koblende og nytenkende – og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare, sier Bratland Holm.
Rådet skal til en hver tid bestå av 15-20 medlemmer og oppnevnes av Innovasjon Norges ledergruppe (LT). Rådets medlemmer oppnevnes av Innovasjon Norge for en periode på to år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer en gang. Innovasjon Norge skal lede rådet.

Advisory Board skal:

·  Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle reiselivssatsingens mål
·  Gi råd om innretningen og kvaliteten på reiselivssatsingen
·  Gi råd og anbefalinger om evalueringer av Innovasjon Norges tjenester til reiselivsnæringen
·  Utarbeide en årlig rapport om sitt arbeid.
Advisory Board skal møtes minimum to ganger i året, og ellers hvis leder av og/eller et flertallet av medlemmene i rådet og/eller Innovasjon Norge ønsker det. Innovasjon Norge har sekretariatsfunksjon for rådet, forteller Innovasjon Norge
- Innovasjon Norge skal være en åpen innovasjonspartner og har åpent bedt om innspill til strategisk råd gjennom egne kanaler (Visitnorway.no/innsikt, nyhetsbrev og FB), samt i media. 

Kan de bli enige?

Nå er et for så vidt ikke rådets oppgave at de skal bli helt enige i alle valg. Det er litt av poenget med at rådet er satt sammen av representanter fra så ulike deler av næringen.
Men Reiselivs-Norge, som vanligvis spriker som en favn med staur, må gjennom det strategiske rådet evne å lande på noen tydelige og viktige verdivalg for at de skal kunne være til nytte for reiselivsdirektøren. En utydelig reiselivsmelding fra regjeringen og et litt tydeligere, men fortsatt ikke krystallklart, veikart for reiselivet er allerede lagt på bordet. Nå skal varene leveres ut til kundene. 
Det har vært satt ned mange nasjonale, regionale og lokale reiselivråd opp gjennom tiden. Felles for mange av dem har vært mangelen på evne til å lande felles og tydelige strategiske valg. Nå gir Innovasjon Norge og Bente Bratland Holm dem et nytt forsøk. 
Hun skal i alle fall ha for anslaget. Og så blir det opp til de 18 utvalgte kvinner å menn å klare å legge noen av sine særinteresser (som ofte er nettopp dét: sære) til det beste for fellesskapet og fremfor alt: et bærekraftig reiseliv.
For lille Norge trenger minst av alt et nytt råd som består av medlemmer som bare tenker på seg og sitt. 

Har du meninger om rådet, tips, ideer, eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no eller skriv i kommentarfeltet

Nå kan du reise til Tyrkia med Widerøe

Nå kan du reise til Tyrkia med Widerøe

Se de første bildene av Petter Stordalens nye hotelldrøm

Se de første bildene av Petter Stordalens nye hotelldrøm