Reiselivets tåkefyrster skyter med videokanon

Reiselivs-toppene fikk scene og mikrofon og skulle vise oss fremtidens reiseliv.  Det ble et mageplask. På tide å få fart på reiselivsnæringen. da må det nye sjefer til. Foto: Odd Roar Lange

Mange fine ord, mange tunge foiler på projektoren. Men praktisk talt uten innhold.

De kommer med flotte ord, men de sikter bare mot gamle mål. Og å skyte reiselivsspurver med videokanon er ingen kunst. I stedet blir de reiselivbransjens tåkepratere.

Det er kort fortalt oppsummeringen av direktørenes egen andel av reiselivskonferansen 2013 i Møre og Romsdal.

Når konferansen allikevel ble svært vellykket så skyldes det ikke samferdelsedirektøren i Møre og Romsdal, ikke fjord-norge-direktøren og heller ikke regjerningens utsending.

De var trekkplastere som skulle fortelle om morgendagens reiseliv. Om hvordan de kunne løse utfordringene som venter.

Same shit - new wrapping

I stedet ble det det samme gamle visa om at kommune- og fylkesgrensene i Norge skaper utfordringer, at et felles reiselivskort er i det blå, og at ingen av dem har noen planer om å løse de utfordringene som vi har hørt om i en årrekke.

Problemer som de andre må ta tak i. Ikke jeg, men de andre, i følge foredragsholderne.

Prosjektleder for regjeringens omstruktureringsprosess for reiselivet, Eigil Rian, kom for å snakke om denne prosessen. Han er i dag engasjert av Nærings- og Handelsdepartementet til å gjere denne jobben. Men, den som ventet på noe nytt eller viktig venter fortsatt.  Ingen oppklaringer her heller. tvert i mot. Mer tåkeprat.

-Ja, vi lytter til dere i reiselivsnæringen, lovet Rian.

Uten å si hva han lyttet til - og hva denne lyttingen eventuelt skal føre til. Det ga ikke skriften på veggen (foiiene) noe svar på heller.

Velkommen til oss. Foto: Odd Roar Lange

Nødt eller sannhet

Å stille til debatt under en reiselivskonferanse kan være en tøff øvelse. To minstekrav bør oppfylles: 1 snakk sant - 2 snakk forståelig.

Sist fredag ledet jeg denne paneldebatten under Reiselivskonferansen 2013 i Ålesund.

”Hvordan tilrettelegge rutetrafikken for reiselivet. Hvordan er samspillet, og hvordan sikre forutsigbarhet for transportselskap, den reisende turist og markedsføring av Møre og Romsdal som reisemål.”

Ekspertpanelet bestod av disse tre:

·         Arild Fuglseth, Samferdselssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
·         Leif Øverland, Adm. Direktør, Fjord 1
·         Kristian Jørgensen, Adm. direktør, Fjord Norge   De  hadde tre ulike vinklinger inn til dette temaet; fra fylket, som transportør og som reiselivsmarkedsfører. De fikk først inntil 15 minutter til å presentere sine tanker, noen problemstillinger og eventuelle løsninger. Før debatten skulle settes i gang.
Det var altfor lenge.
Strengt tatt var det bare gammelt nytt som ble presentert allikevek. Så vi kunne vært disse innledningene foruten.
Jeg tar gjerne ansvaret for at jeg ikke på forhånd sjekket hva de skulle fortelle forsamlingen. I så fall ville jeg kuttet de innholdsløse innledningsforedragene.
Og heller kjørt i gang debattene tidligere, med god deltagelse fra noen av de 150 deltagerne i salen.
-Hvorfor er det ikke mulig å betale billetten med kort når en tar togbussen fra Molde til Åndalsnes, samferdeselsdirektør?
-Stiller dere ikke slike krav til transportselskapene når dere inngår kontrakt?
-Det er vårt ansvar å stille med betalingsterminaler til bussene. Men dessverre har det skjedd at noen av disse har vært ødelagt, inne til reparasjon og dermed ikke vært i bussene, svarer samferdselssjefen.

Fjord1 skal fjernebillettørene og innføre autopass. Foto: Odd Roar Lange

Tilliten forsvinner 
Sannheten: Det er mulig at det finnes ødelagte terminaler i fylkets eie. Men de har i alle fall aldri vært i togbussene på strekningen Molde-Åndalsnes. Der har det nemlig aldri gått an å betale med kort.
Dette har jeg sjekket i ettertid, og det undrer meg at ikke samferdselssjefen fortalte denne sannheten.
Tillitsvekkende var heller ikke svaret som ble gitt på spørsmålet:
-Hvorfor ikke rutetabeller for offentlig kommunikasjon ikke er klare før 1. mai hvert år, og hvorfor er det kun kommunene - ikke destinasjonsselskapene som er høringsinstans for  fylkeskommunen før rutene bestemmes?
Svarene inneholdt bortforklaringer om sent innkomne nye flygninger (en KLM-rute Amsterdam-Ålesund)  og ingen forhåpninger om bedring, selv om dette er et hovedønske fra svært mange i næringen.

En bit av FjordNorway. Kystekspressen fra Kristiansund til Trondheim

Rett til sjøs
   Fjord-fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har gått sammen om reisemålsselskapet Fjord Norway.
Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med næringen selv, koordinerer vi det internasjonale markedsarbeidet.
Jeg antar det gjøres mye bra i selskapet  - men under konferansen hadde direktør Kristian B. Jørgensen store vansker med å formidle hva de egentlig har tenkt å gjøre for å bedre markedsføringen av offentlig transport i reiselivet.
Problemene var, i følge Jørgensens innlegg, eid av andre, og dermed eier de også løsningene. I stedet for å bruke sjansen til å fortelle om hvordan FjordNorway skal bryte ned gamle stengsler og grenser, brukte han tiden til den samme gamle historien om at turistene ikke ser grensene mellom kommuner og fylker... Og at noen må gjøre noe.
Korrekt. Men så gjør noe med det, da, Jørgensen. Vis oss hva du skal gjøre nå! Litt senere på dagen fleipet suksessforedragsholderen (uten foiler :-) ) Ingebrigt Steen Jensen om justisminister Grete Faremo er umulig å forstå på grunn av tåkeprat. Her er flere enn meg som hørte likhetstrekk med det vi hadde hørt tidligere på dagen.
Tåkelur Det gjelder nemlig også fjord-direktør Kristian B. Jørgensen også. Mange foiler med mange og lange ord imponerer ingen. Og når ikke jeg forstår hva han egentlig mener, så er jeg skråsikker på at det er mange andre som ikke skjønner det heller!
Jeg hadde med meg stoppeklokke på paneldebatten. Neste gang skal jeg bruke tåkelur.

Tåkelur. Foto: Digitalmuseum.no

Debattens vinner var direktør Leif Øverland i Fjord1.
Han var ikke redd for å vise hva som var problemene i eget selskap, han er tydelig i fortelle om prioriterte oppgaver fremover, og kommer med troverdige og forståelige svar. Bra!
Jubel og glede ble det også da Stig Hjerkinn Haug, fra idélaboratoriet Stig og Stein, kom for å lære deltagerne å fly. Et veldig inspirerende, foilfritt, foredrag.
Foiler er ikke i seg selv noe problem. Det viste blant andre Jan Erik Fredriksen, som har gjort suksess på Island.
Etter å ha deltatt på en rekke reiselivskonferanser i Norge de siste årene er det ille å se at det ikke står bedre til når toppene skal fortelle hva som skal skje i regionen. Om hvordan problemene (som det er i ferd med å vokse mose på) skal løses.
Reiselivet trenger nye ledere med handlingsvilje, gjennomslagskraft og lederegenskaper.
Ikke flere leder som har A i foilproduksjon og prosjektmiddelsøknader. Hva hver av disse foilene egentlig koster samfunnet og reiselivet tør jeg egentlig ikke tenke på.
Hva vil egentlig reiselivet gjøre med dette?

Snart sommer. Snart bobiljakt. Foto: Odd Roar Lange

Her kan du finne presentasjonene som ble vist under reiselivskonferansen.