Disse vil bli Reise-Norges nye direktør

IMG_0519.jpg

104 vil bli Reiselivs-Norges nye sjef. Og det kan bli en heftig kamp. nnovasjon Norges reiselivdirektør Per Arne Tuftin (nederst midt i bildet) har søkt på stillingen som direktør for Merkevaren Norge.  Foto: Odd Roar Lange

52 kvinner og 52 menn har levert inn sine søknader til stillingen som direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge. Heriblant dagens direktør for Innovasjon Norges reiselivssatsing Per Arne Tuftin.

Her kan du se hele søkerlista

Ni personer har trukket søknaden sin, mens 18 har krevd å få være anonyme på den offentlige søkerlista.

Hvem som får disse stillingene vil bli offentliggjort etter et internt allmøte i Innovasjon Norge allerede fredag 30. januar.

Men det er allerede i ferd med å bre seg sterk uro for fremtiden til reiselivssatsingen i Innovasjon Norge. Til tross for at de statlige midlene til reiseliv er øremerket er det mange som er bekymret for hva som skjer etter at Innovasjon Norge omorganiserer og kjører reiselivsavdelingen inn i divisjonen Merkevaren Norge.

Hva er utsiktene til norsk reiseliv? Foto: Odd Roar Lange

Hva skjer nå?

-Lettere å ha kontroll over utenlandskontorene og utenlandssatingen, mener enkelte.

-Pulverisering av reiselivssatsingen, mener andre.

I deler av Reiselivs-Norge er det uttrykt sterk bekymring for hva som skjer dersom Per Arne Tuftin, som har vært reiselivsdirektør og har satt Norge på kartet mange ganger, forsvinner fra denne stillingen.

Bekymringsbrev

Og vestlandsselskapet Fjord Norge har sendt en bekymringsmelding til statsråd Monica Meland.

De henviser til at da Innovasjon Norge ble etablert for 11 år siden var det en forutsetning at reiselivet skulle være reprsentert i styrende organ og i tillegg skulle reiselivet fremstå som en egen enhet der reiselivskompetanse styrte de øremerkede reiselivsmidlene som kommer fra staten.

"I den nye organisasjonsmodellen til Innovasjon Norge vil reiselivsmidlene styres av en divisjonsdirektør uten spesifikke krav til reiselivskompetanse, men med et mer generelt merkevarefokus. Fjord Norge opplever at dette fort kan før til en generalisering av de øremerkede reiselivsmidlene og svekke den type markedsføring- og salgskompetanse som reiselivet spesifikt har behov for i kampen om flere ferie- og fritidsgjester til Norge", mener styreleder Terje Devold og adm.dir. Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge.

Norges Turistråd

Nå tar Fjord Norge også til orde for å nyetablere Norges Turistråd. Og de vil ha et møte med statsråden i sakens anledning:

"Fjord Norge AS mener den nye organisasjonsmodellen svekker posisjonen til reiselivet i selskapet og de oppgaver næringen trenger at Innovasjon Norge har særskilt fokus på innenfor internasjonal markedsføring- og salg av reiselivsopplevelser og reiselivstilbud. Dette arbeidet krever en annen type kompetanse en det å bygge en generell merkevare rundt ”Norge”, uavhengig av bransje. Den nye organisasjonsmodellen forsterker i tillegg savnet av et tydelig ”Tourist Board”, noe alle land med reiselivsambisjoner er helt avhengig av å ha for å sikre et samlet nasjonalt reiselivsfokus og global posisjon."

Fjord Norge AS avslutter sitt brev til Meland med å statsråden be om å igangsette en debatt rundt fremtidens organisering av nasjonale reiselivsorgan.

"En mulig løsning kan være å etablere et eget ”Norges Turistråd” igjen, samtidig som vi ser på hvordan denne organisasjonen i større grad kan samkjøres med landsdeleselskapene."