Et slag for de nære ting...

Du trenger ikke så langt for å finne de gode opplevelsene. Men de kan bli borte dersom du ikke bruker de nære perlene. For da kan de bli solgt og brukt til noe helt annet.

Slik tilfellet er med Vardestua i Molde. Kafeen på byfjellet Varden, med en mirakulær utsikt over byen, fjellene, sjøen, havet og omlandet.

Men det er for få som bruker Vardestua. Til tross for godt besøk idag så er det for mange timer uten betalende besøkende gjennom uka. Sommersesongen er kort, og dagens drivere har gitt eieren beskjed om at de ikke ønsker å forlenge driftsavtalen når den går ut ved årets slutt. Eieren har lagt hytta ut for salg, men foreløpig uten at de rette kjøperne har vært på banen. Dersom alt gåf fryktelig galt så kan Vardestua bli en privat hytte. Riktignok så har en av grunneierne på nabotomta gitt beskjed om at bilvei ikke blir tillatt dersom den selges til noen som ikke akter å holde den åpen for publikum. Så langt har det vært redningen for byens befolkning. En befolking som gjerne vil beholde Vardestua som åpen hytte. Men som ikke bruker nok penger der til at den er lønnsom.

Kanskje er det noe med driften som er feil? Ville det sett annerledes dersom det blir økt aktivitet på Vardestua?

Jeg tror det. Konserter, utstillinger, foredrag, underholdning av ulik art. Dette ville vært medvirkende til å trekke folk til Vardestua. Sårt tiltrengt besøk. Og Molde-frokost hver lørdag og søndag morgen.

Trolig vil det være riktig å også kreve betaling fra gjester som ankommer med turistbusser som kjører til Vardestua for å se på utsikten, bruke toaletter og i beste tilfelle kjøpe te postkort.

Cruisetrafikken gir mange besøkende med ingen inntekt for turistflaggskip som Vardestua. Da er noe selvsagt veldig, veldig feil. Cruiserederiene ønsker å gi turistene billigst mulig sightseeing, men at de spiser all mat ombord.

Bra for rederiet. Helt feil for lokalbefolkningen langs norskekysten.

Men det er mulig at den samme lokalbefolkningen selv drar på sydentur med all inclusive. Nå kan de se hvor dumt dèt er!