Få igjen penger for ferien din

bilde1.jpg

Det er ikke alltid ting går som de skal. Da kan du få pengene tilbake etter reisen. Foto: Odd Roar Lange

Det finnes en egen lov for pakkereiser der du kan slå i bordet med helt spesielle rettigheter. De fleste forbinder pakkereiser med reiser til utlandet, men det gjelder også for reiser i Norge dersom du kjøper flyreise og hotellovernatting i ett (eller to andre reise-elementer i ett, og reisen varer over 24 timer).

Du kan slå i bordet med pakkereiseloven, og få hele eller deler av summen du har betalt tilbake igjen. Du må selvsagt huske å  si i fra på stedet dersom noe er galt. De skal ha sjansen til å rette opp feilen. Dersom de ikke er enige så må du sørge for så mye dokumentasjon som mulig. For da må du ta opp klagen i ettertid.

Her kan du lese mer om hva Forbrukerrådet skriver på sin nettside:

Du kan kreve at arrangøren ordner opp hvis noe ikke stemmer med hva som er avtalt eller forespeilet på forhånd. Det er likevel ikke alltid at arrangøren er i stand til å løse problemene. Da kan du ha krav på prisavslag.

Hvis du i tillegg har lidd et økonomisk tap, kan du kreve erstatning. I helt spesielle tilfeller kan du også ha krav på erstatning for andre store ulemper, som ikke er rene økonomiske tap. Et eksempel på en slik stor ulempe kan være vedvarende støyplager.

Er det snakk om en feil som er så stor at reisens formål ikke blir oppfylt, kan du kreve heving av avtalen. Vilkårene for å heve kjøpet av reisen er imidlertid svært strenge.

Klage når du kommer hjem

Når du kommer hjem, kan du sende inn en skriftlig, begrunnet klage til selgeren av reisen. Forklar hva som har skjedd og bakgrunnen for kravet ditt. Du må reklamere så snart som mulig, og senest fire uker etter at turen er avsluttet. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Klage til Pakkereisenemnda

Hvis du ikke kommer noen vei med turarrangør eller reisebyrået, kan du sende saken videre til Pakkereisenemnda. Arrangøren har plikt til å informere om denne muligheten for videre klage, og om klagefristen.

Ønsker du en behandling av klagen din i Pakkereisenemnda, finner du elektronisk klageskjema hos Pakkereisenemnda.

Hvilke saker er det du kan regne med å få igjen penger på? Her kan du lese en del avgjørelser Pakkereisenemndas nettsider