Får reiselivet som fortjent?

Y24A5111.jpg

Norsk reiseliv får verken reiselivsminister eller nok penger. Allikevel er de fornøyd. Uforståelig nok. Satsingen på norsk reiseliv... Hvor blir den av? Foto: Odd Roar Lange

 

I mange år har mange sentrale aktører i norsk reiseliv etterlyst en egen reiselivsminister. Uten hell. Med ny regjering ble håpet tent på nytt i mange reiselivsleire. Men da Erna Solberg kom ut bakvegen på slottet i Oslo onsdag ettermiddag var det ingen reiselivsminister med i følget. Det er all grunn til å være skuffet. Nå vil reiselivet igjen være fordelt under mange ulike departement.

Selv om hovedoppgavene blir hos næringsministeren.

Pengene forsvinner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å avsette totalt på 293 mill.kr til reiselivssatsing over budsjettet til Nærings-og handelsdepartementet (NHD), hovedsakelig gjennom Innovasjon Norge. Dette er en økning på 10 mill. kr i forhold til 2013.

Av disse midlene er også i 2014 i likhet med i 2013 15 mill. kr øremerket prosessen med å restrukturere reisemålsselskapene i Norge. Det bevilges ingenting til statlig mellomfinansiering av de allerede eksisterende landsdelsselskapene fram til ny reiselivsstruktur er på plass. (kilde: ffk.no)

Det går for sakte

Både i fjor og i år ble 15 millioner kroner fra statsmidlene øremerket til sammenslåing av destinasjonsselskaper og utvikling av seks landsdelsselskaper. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner som tidligere er gitt til de tre nord-norske fylkene for at de skulle få gjennomført sin sammenslåing av markedsføring.

Makan til saktegående og kostbar prosess er det en stund siden jeg har sett. Store statlige omstruktureringer (f.eks. Statens Vegvesen) fikk til sin omstrukturerering på ett år. Innen reiselivet skal det brukes tre-fire år. Minst! Restruktureringen av reisemålsselskapene er blitt en lang ørkenvandring, mens de impliserte aktører maner til "tillit til prosessen".

Nei, jeg har ikke tillit til den, så lenge den går så sakte. Få opp farta og bruk pengene raskt. Men, ikke bare til rådyre konsulenter.

Få fart på båten.  Foto: Odd Roar Lange

Liten økning

I en artikkel i Reiselivsavisen vises det til at Innovasjon Norge neste år får 270 av i alt 293 reiselivsmillioner til disposisjon. Det er en økning på beskjedne 10 millioner kroner fra året før. Med tanke på at (den avtroppede) regjeringen selv har definert reiseliv som satsingsområde så er det veldig lite. Altfor lite.

De siste ni årene har statslig satsing på norsk reiseliv økt med 170 millioner kroner over statsbudsjettet.

Satsingen har vært viktig, men ikke stor nok. Og ikke god nok. Satsingsviljen ble avslørt tidligere i høst da avtroppet næringsminister Trond Giske inviterte til erfaringskonferanse for reiselivsnæringen. Giske holdt sin egen velkomsttale - og forlot deretter konferansen! Bransjen ble overlatt til seg selv, og til en statssekretær som også ruslet inn og ut ettersom andre arbeidsoppgaver presset seg på.

Veien mellom fjord og fjell.  Bilde: Odd Roar Lange

Ny sjef

Nå skal næringsminister Monica Mæland (H) overta en betydelig del av reiselivsansvaret. Hun er ansett som svært utålmodig og handlekraftig. Dèt er akkurat det reiselivsbransjen trenger. Med enkle midler bør hun klare å få fart på omstruktureringen, og dermed også pengesparingen i reiselivsnæringen. Hun kan for eksempel starte på "hjemmebanen" Vestlandet. Der Fjord-Norge er et nesten ferdig strukturert landsdelsselskap. Istedet for å nullstille de fire fylkene og begynne på nytt så mener jeg at Fjord-Norge AS bør få oppdraget med å utgjøre morgendagens landsdelsselskap.

Klage fra nord - igjen

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt 50 millioner kroner til etableringen av et felles nordnorsk markedsføringsselskap for  Nordnorsk Reiseliv. Disse midlene må være brukt opp innen utgangen av 2013. Og det gis ingen nye penger fra staten neste år. Spørsmålet er om de tre fylkene selv kan dekke opp tapet?

Oljetanken på toppen av Skrova.

- Dette betyr i praksis at Nordnorsk Reiseliv har ca 12,5 mill. kr mindre til markedsføring av Nord-Norge per år, og det vil vi merke, sier en skuffet fylkesordfører Runar Sjåstad i en pressemelding.

Nord-Norge burde, nettopp på grunn av Nordnorsk Reiseliv vært klare med sitt landsdelsskap allerede. Paradoksalt nok er det den eneste regionen som ikke har fått på plass en ledelse til å jobbe med med prosessen! Det har både Vestlandet, Sør-Norge, Østlandet og Fjell-Norge.

bilde-1