Nå kan du dra på gratis hyttetur

Et stort antall koier og buer rundt om i Norge er til fri benyttelse for alle. Og eieren ønsker at flere tar dem i bruk. Staupådalsbua i Beiarn, Nordland (Foto: Jim T. Kristensen)

Statskog eier nemlig over 100 åpne buer og koier. Alle står ulåste og er til fri benyttelse for folk på tur. Vær klar over at det er enkle hytter det er snakk om. Men du kan også leie litt finere hytter - fra en hundrelapp og oppover per døgn.

– De kan være mål for en rast eller fungere som ly for vær og vind. I de fleste finnes en ovn og litt ved så man kan tørke seg og få varmen i kroppen. Det er også et par brisker hvis du vil hvile deg eller overnatte, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv i Statskog. Det enkle friluftsliv

Det er ikke snakk om luksus, men om fire vegger og tak over noen få kvadratmeter. De fleste ble brukt som ly for tømmerhoggere og tømmerfløtere i tidligere tider. Andre ble bygd som jakt- og fiskebuer eller er satt opp i senere år som lokale turmål og rastebuer.

– Alle er velkommen til å raste eller sove over uten at det koster noe. Det er ikke et sted for å slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller for en overnatting eller to, sier Aal.

Hytter i bok

En full oversikt er lagt ut på nett (se nederst). Statskog har også laget en håndbok der de presenterer et utvalg, og med samlet kartoversikt. Boka sendes ut gratis til interesserte.

– En del har etter hvert oppdaget de åpne husværene våre. Håndboka er også blitt svært godt mottatt av turinteresserte. Men vi ser gjerne at koiene brukes mer og av flere, sier Torkel Skoglund, fagansvarlig for friluftsliv i Sør-Norge.

Revbua i Femundsmarka, Sør-Trøndelag (Foto: Geir Wagnild)

Eksotisk

I enkelte områder ligger koiene så tett at de fint kan brukes for hytte-til-hytte-vandring.

– Mangelen på innlagt vann, strøm og internett i veggen blir litt eksotisk for stadig flere i våre dager. Har du i tillegg oversikt over DNTs hytter og Statskogs utleiehytter, er mulighetene for overnatting gode, sier Skoglund.

Dugnad

Statskog fører tilsyn med koiene selv gjennom egen fjelltjeneste og i samarbeid med andre, som Statens naturoppsyn, historielag og lokale fjellstyrer.

– Vi er imidlertid avhengig av at brukerne gjør en innsats og forlater koiene i samme stand som de selv ønsker å finne dem. Det betyr å rydde etter seg, ta med søppel, og legge igjen litt tennved i vedkassen, slik at også neste besøkende kan trives, sier Nils Aal.

I tillegg til koiene har Statskog rundt 70 hytter for korttidsleie rundt om i landet, fra 400 kroner døgnet og oppover.

Her finner du koiene

Hver koie i oversikten har lenke som fører til omtale og interaktive kart i turportalen godtur.no.

Fra denne lenken kan du få tilsendt håndboka ’’Åpne buer og koier i Statskog’’

Også håndboka ligger på nett

Artikkelen er basert på en pressemelding skrevet av Newswire for Statskog.