Ministeren stakk av fra egen konferanse

"Reiselivsminister" Trond Giske inviterte reiselivsbransjen til konferanse for å gi ham noen gode råd. Selv forsvant han fra lokalet etter en halv time - etter kun å ha holdt sitt eget innlegg og uten å lytte til andre. Han brydde seg ikke om å høre hva de inviterte hadde å fortelle. Trond Giske - før han forsvant fra sin egen konferanse - til andre oppdrag. Foto: Anne Cecilie Lund/NHD

Slikt kan best kalles arroganse. Og kunne kanskje vært akseptert fra en konge. Trond Giske er ingen konge. Oppførselen hans på Grand Hotell ville heller kledd en hoffnarr.

Reiselivminister

Jeg har ved flere anledninger etterlyst en norsk reiselivsminister. Jeg tror næringen - som egentlig representerer veldig mange ulike næringer - trenger en slik. I dag må den norske reiselivsbransjen forholde seg til en rekke departementer, men styres for det meste av Handels- og Næringsdepartementet.  Sist onsdag inviterte departementets minister, Trond Giske, til en såkalt reiselivets erfaringskonferanse på Grand Hotel i Oslo.

Fra invitasjonen: Det er et drøyt år siden regjeringen lanserte sin reiselivsstrategi ”Destinasjon Norge”. Nærings- og handelsministeren ønsker nå tilbakemeldinger om hvordan politikken virker og innspill til hvordan politikken kan gjøres bedre.

Kom og forsvant

Det var viktig for ham å få noen gode råd fra bransjen selv. Men viktig kan det neppe ha vært. For Giske forlot sin egen konferanse etter å ha holdt sitt eget innledningsforedrag - som dessverre ikke inneholdt noe som helst av nyheter.

Her kan du lese hans tale til forsamlingen.

Her handlet det om å slå inn vidåpne dører. Med velkjent informasjon og meninger som var viden kjent for alle i salen. Så langt har departementet vist noe bortimot handlingslammelse når det gjelder et av de viktige punktene i reiselivsmeldingen som ble lagt frem for ett år siden:  sammenslåing av destinasjonskontor i Norge.

Etter flere års planlegging er det ennå uklart om det blir sammenslåing, om det blir fem eller seks reiselivsregioner, hvem som skal eie regionene (konsernmodell eller eid av medlemmene).

Jeg var en av de inviterte. Jeg tror han klarer seg strålende uten mitt innlegg. Men han kunne gjerne lyttet til de andre innlederne og til påfølgende paneldebatter.

Jeg vet hvilket annet oppdrag han dro til. Og det var sikkert viktig nok. Men poenget mitt er at når han selv inviterer så må han klare å holde dagen blank.

Klart for en ny god reiselivssommer. Foto: Odd Roar Lange

Uten tillit

Norge trenger en reiselivsminister. Jeg tror ikke Trond Giske er personen som har tillitt nok i bransjen til å lede et slikt departement. Ikke tror jeg han er interessert heller. I alle fall hvis vi skal tolke interessen til være til stedet på konferansen som han selv inviterte til. At statssekretæren heller ikke fulgte hele konferansen gjorde ikke saken bedre.

En konferanse som fikk et benkeforslag om å arrangere en suksesskonferanse. La de som har hatt suksesser fortelle om dem, dele dem med andre. Jeg tror det er en en veldig god  idè. For bransjen, og konferansen, er veldig selvkritisk. Det er for stort fokus på ting som ikke fungerer, på at det er for dyrt i Norge, at det er for dårlig vær, for kort sesong og: for lite penger fra staten.

Optimisme

Jeg mener at det er grunn til mye større optimisme. Mange steder er det stor begeistring og innsats innen reiselivet. Det er veldig mye som fungerer veldig bra. Og det er ikke så dyrt å feriere i Norge som mange vil ha det til. Og det er i alle fall ikke så billig i utlandet som mange tror.

Prisen på en restauranthalvliter må ikke bli symbolet på at vi ikke kommer til å lykkes med norsk reiseliv. Jeg er sikker på at vi står foran en ny norsk god reiselivssommer. Og jeg gleder meg til å skrive om den, og til å dele gode opplevelser slik at mange nordmenn igjen får øynene opp for at Norge er vårt nærmeste ferieland.

bilde (3)

Arne Hjeltnes var konferansier på erfaringskonferansen til regjeringen. Foto: Odd Roar Lange