Trollene skremmer ingen – bruk dem heller som lokkemat

FullSizeRender.jpg

Det enkleste er det beste. Fem bokstaver er mer enn nok. FullSizeRender

Hvordan skal man friste turister til å komme?  Hva er det unike? Hva er det vi har til felles?

Dette er tre av spørsmålene som må må finne svarene på for å få reiselivsnæringen til å dra i samme retning. Det er først da at man får effekten av markedsføring. Hver for seg er man for lett,  for vag og for usynlig. Mens samarbeid gir styrke, synlighet, tillit og gjennomslagskraft.

Noen steder er fellesnevneren åpenbar. På Nordvestlandet er det trollene!

Trollveggen. Foto: Odd Roar Lange

Med sammenslåing av destinasjonsregioner oppstår behovet for å finne nye fellesnevnere. Det er utfordrende og tidkrevende. Og ender ofte med noe svulstige slagord med uklart og vagt innhold. Kjetil Rolness holder kåserilignende foredrag med temaet "norske kommunes slagord". Ganske morsomt kåseri med temmelig triste slagord.

Destinasjon Molde & Romsdal har relativt nylig slått seg sammen med Destinasjon Kristiansund & Nordmøre. Nå er det Nordmøre og Romsdal som gjelder, og selskapet har nettopp fått 450 000 kroner fra regjeringen for fortsette arbeidet med sammenslåing. Den nye strukturen skal etter planen være på plass i løpet av 2015/2016.

Trollbundet av fin utsikt. Foto: Odd Roar Lange

Identiteten

Det satses på "Friske Opplevelser", som skal trekke turister til regionen. Intensjonen er god, men friske opplevelser kan en få nær sagt hvor som helst her i landet. Dessuten vil flertallet av turister heller ha "soft adventure" enn "hard core opplevelser" - og friske opplevelser er i motsetning til troll-opplevelser ikke så lett å oversette til engelsk.

Regionen har Trollveggen, Trollstigen, Trollkirka og Trollheimen. For å nevne noe av det som allerede handler om troll. Troll gir assosiasjoner, bilder, følelser, spenning og smil. Det fungerer for alle alderstrinn - slik det fungerte som ei kule for den norske filmen Trolljegeren. Troll er visuelt og funksjonelt.

Og er ypperlig som identitetskaper.

Er du klar for å kjøre vegen over Trollstigen? Foto: Odd Roar Lange

Ved E6 ved Dombås, Oppdal og Klett er det mulig å invitere til omvegen til Trollenes rike. Det samme gjelder for dem som kommer sjøvegen med hurtigruta eller til en av flyplassene i regionen.

I Rauma skal selskapet Nordveggen samle gårds- og bygdeturismen i et nytt samarbeidsprosjekt. Fellesnevneren er at alle ligger i trollenes rike. Magisk og mytisk,

Trollenes friske opplevelser

Trollenes rike er selvsagt større enn det nedslagsfeltet Visit Nordmøre & Romsdal dekker.  Og jeg mener at om at reiselivssamarbeidet i løpet av kort tid bør gå gå langt utenfor den nordlige halvdelen av et lite nordvestlandsfylke.

For trollene har gode levekår både på Sunnmøre, Nordfjord og i Trøndelag.

Vestlandsnatur og trollsykling. Foto: Odd Roar Lange

Man kan selge trollsykling, trollpadling, trollfiske, trollvandring, trollkonsert og trollkunst. For ikke å snakke om: trollcruise.

Det er magi og visjoner i muligheter rundt troll. Kundene og gjestene kommer til å elske det.

Trollene er et utmerket begrep for å gjør regionen kjent innenfor og utenfor landets grenser.

Og det er det som er friske opplevelser!

Trollstigen i Møre og Romsdal. Foto: Odd Roar Lange