Metoo: Sjef ble oppsagt etter firmafesten

Metoo: Sjef ble oppsagt etter firmafesten

Her er fem tips for å hindre firmafyll

Line Endresen Normann gir ledere og ansatte gode tips mot seksuell trakassering. Foto: Virke

— Virke jobber på tvers av bransjer og seksuell trakassering er et naturlig tema som vi møter både hos rådgivningstelefonen og gjennom direkte kontakt med våre medlemmer, sier Line Endresen Normann, direktør i  Reise Norge og kultur i Virke.
Det viktigste vi kan gjøre å veilede og kurse våre medlemmer, både generelt og i spesifikke saker. Virke er en arbeidgiverorganisasjon (ikke fagorganisasjon) og varslinger hører vi derfor om via arbeidsgiver. Vi bistår våre medlemmer med rådgiving og kursing, slik at arbeidsgiver løser dette på riktig måte og får informasjon om hvordan dette kan forhindres i fremtiden

Bra med metoo-fokus

— Det har vært stille omkring metoo og reiseliv. Har du noen tanker om årsaken til dette?
— Nei, det har heldigvis vært mye fokus på dette også i reiselivet, spesielt i kulturlivet og serveringsbransjen som begge er viktige deler av reiselivet og vår medlemsmasse.
Innen utelivet jobber vi tett med våre medlemmer i bransjen i UTEN (utesteder uten narkotika) og temaet har blant annet vært på dagsorden i bransjeprogram uteliv nå i høst. Like før jul lanserte vi sammen med bransjen og flere andre en felles kampanje kalt «The Saviour». Målsetning med denne var nettopp å sette fokus på temaet, sier Endresen Normann.

Nulltoleranse

— På tvers av bransjeorganisasjonene innen film, - tv, og spillprodusentene er det nå enighet om hvordan nulltoleranse for seksuell trakassering skal oppnås i denne delen av bransjen. Disse retningslinjene er vedtatt.
I musikkbransjen var vi nesten 2500 kvinnelige musikere og ansatte i musikkbransjen som sammen sto bak et opprop tidligere i høst som blant annet resulterte i dette oppslaget i Aftenposten.

Fem tips mot firmafyll

Har bedriften du eier eller jobber i gode rutiner for alkoholfrie tilbud?   Foto: Klaus Hausmann

Det er viktig å ha tenkt gjennom hvordan man på arbeidsplassen forholder seg til alkohol. Som ansvarlig arbeidsgiver kan det være smart å ha alkoholpolitiske retningslinjer, som bidrar til et hyggelig miljø uten uheldige episoder eller drikkepress. Her er Virkes fem tips.
Vil du ha en bevisst alkoholpolitikk kan du bruke rådene:

  1. Ha alltid alkoholfrie drikkevarer som naturlig del av det som tilbys
  2. Unngå å servere sprit eller sterkere alkohol enn øl og vin
  3. Unngå alkohol som belønning eller gave
  4. Benytt retningslinjene også ved representasjon i den grad det lar seg gjøre
  5. Etabler også gode sosiale aktiviteter og møteplasser som ikke involverer alkohol

Les også: Dette er de juridiske grensene for seksuell trakassering 
                Ble oppsagt etter julebordet

På rett kurs

— Har dere noen konkrete planer for vinteren/våren når det gjelder temaet?
— I Virke har vi utarbeidet klare retningslinjer for håndtering av trakassering på arbeidsplassen, som våre medlemmer har tilgang til og får informasjon om.  Vi vil fortsette å veilede og informere våre medlemmer om temaet, både gjennom juridisk bistand og kurs. 
Vi vil også fortsette arbeidet inn mot serveringsbransjen gjennom flere medlemsmøter i løpet av året, samt bransjeprogram uteliv og UTEN. Det er viktig at vi alle har et bevisst forhold til hva som er lov og ikke lov, også innen bransjer der det er kveldsarbeid og alkohol involvert, avslutter Line Endresen Normann

Les mer: Seksuell trakassering står ikke på denne menyen
Min mening: Hvorfor er varsling så vanskelig i reiselivet

Har du reisetips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no

NHO-direktøren benekter overgrepstall i reiselivet

NHO-direktøren benekter overgrepstall i reiselivet

Slik bruker du kortet ditt smartest i utlandet

Slik bruker du kortet ditt smartest i utlandet