— Seksuell trakassering står ikke på denne menyen

— Seksuell trakassering står ikke på denne menyen

Slik vil NHO-direktørens ta et oppgjør med ukulturen i reiselivsnæringen

Kristin Krohn Devold, NHO reiselivs direktør vil ha slutt på sex-trakassering i reiselivsnæringen.
Foto: Per Sollerman

(ODD ROAR LANGE): #Metoo-debatten pågår for fullt. Nye avsløringer har gitt sjokkbølger inn i mange miljø. I en utsatt med alkoholservering, mange unge kvinnelige ansatte og mange mannlige ledere har det vært svært mange grenseoverskridende situasjoner. Allikevel er det stille når det gjelder #metoo og reiselivsnæringen.

Men hva mener egentlig topplederne? Først ut er NHO Reiselivs direktør, Kristin Krohn Devold: 
 — Hvordan setter NHO-reiseliv fokus på å stoppe seksuelle overgrep og trakassering?
— Våren 2017 gikk vi sammen med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Virke for å samarbeide i arbeidet med å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen.
Bakgrunnen for samarbeidet var en ny FAFO-rapport som viser at én av fem i hotell og restaurant har opplevd seksuell trakassering på jobb. Dette ønsket vi å ta tak i, og har sammen satt i gang flere tiltak for å forebygge og hindre seksuell trakassering, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, og fortsetter:
— Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet er vi ferd med å utvikle og teste ut en veileder for hvordan arbeidsstedene kan forebygge og håndtere seksuell trakassering. Målet er nulltoleranse, og  vi utvikler klare retningslinjer, maler for varslingsrutiner og en verktøykasse som hjelper dem med å gjøre dette til en del av personalpolitikken.

Retten til trygge forhold

81fcd6a44805407c8656efbea1efa276.jpg

— For å gi et tydelig signal om at alle ansatte har rett til trygge forhold uten trakassering, lanserte vi også sammen med Fellesforbundet kampanjen #notonthemenu rett før julebordsesongen startet for fullt. Vi vet at dette er en tid der det er større sjanse for å bli utsatt for seksuell trakassering, da det ofte er mye alkohol involvert. Vi lanserte kort tid etter enda en kampanje sammen med Arbeidstilsynet, Virke, Fellesforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, KS og Parat som vi kalte «The Saviour».

Dette var et tiltak spesielt rettet mot serveringsbransjen der vi oppfordret barer og restauranter til å servere «The Saviour» - en vanndrink med et budskap som signaliserer nulltoleranse for seksuell trakassering. Begge kampanjer har blitt svært godt mottatt i bransjen, og har fått mye oppmerksomhet i pressen. Det er laget plakater og brosjyrer til bruk i bedriftene. Målgruppen her er både gjester, ansatte og ledere.

Hjelp å få

— Hvilken hjelp kan dere gi til dem som tar kontakt?
— Vi bistår bedriftene med juridisk veiledning dersom det dukker opp slike saker i deres bedrifter. Sakene varierer både i innhold og omfang. Vår viktigste oppgave er å gi juridiske råd i hvordan de skal håndtere denne type saker.
— Har dere mottatt varslinger så langt? Hvis ja, litt om antall, omfang og oppfølging?
— Ja, vi har hatt slike saker før og det har kommet noen flere nå etter at metoo-kampanjen kom. Det er positivt fordi det viser at kampanjen har hatt effekt, og at flere tør å varsle.

Vi tar tak

— Det har vært stille omkring metoo og reiseliv. Har du noen tanker om årsaken til dette?
— Oppmerksomheten rundt reiseliv og metoo har først og fremst handlet om serveringspersonalet som har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ubehagelige gjester. Det har vært lite fokus på seksuell trakassering innad i bransjen. Jeg har ikke noe klart svar på hvorfor, men er det én ting vi har lært fra metoo-kampanjen så er det at seksuell trakassering foregår i alle typer bransjer.
Jeg vil derfor tro at reiseliv ikke skiller seg ut fra andre bransjer på dette området. Nå har jo reiselivet tatt tak i disse utfordringene lenge før metoo-kampanjen kom, og mange bedrifter har klare retningslinjer for hvordan ansatte og ledere skal håndtere ubehagelige gjester. Temaet har lenge vært på agendaen i bransjen, så mulig det har ført til en større bevissthet rundt forebygging, også innad i bedriften, sier Kristin Krohn Devold.
— Har dere noen konkrete planer for vinteren/våren når det gjelder temaet?
— Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr vi et nytt kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Kurset er beregnet på bedriftsledere, avdelingsledere og HR- ansvarlige innen serveringsbransjen. Initiativet har blitt godt mottatt av bransjen selv. Det første kurset «Hvor går grensen» avholdes 24. januar. Dette kurset vil vi helt sikkert kjøre flere ganger for å opprettholde fokuset.
Vi jobber videre både med veilederen, og kampanjeplaner sammen med en bredt sammensatt arbeidsgruppe der både Arbeidstilsynet, LDO, Virke, Parat og vi er representert. Dette er ikke en utfordring som løses ved en enkelt kampanje, men med et bredt samarbeid der alle parter i arbeidslivet jobber sammen mot samme mål, avslutter Kristin Krohn Devold.

Les mer: Hvorfor er varsling så vanskelig i reiselivet?

Har du reisetips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no

Dette må du vite om passet ditt

Dette må du vite om passet ditt

Her er noen av reisedrømmene de vil vise deg

Her er noen av reisedrømmene de vil vise deg