Dette er kabinpersonalets hemmelige språk

Nå kan du få vite hvorfor det plinger på flyturen.

(ODD ROAR LANGE): Dersom du har tatt fly - og det har du selvsagt - så har du lagt merke til dem: cabinpersonalets hemmelige språk. Koder, "plinger" og ord over høyttaleren som ikke gir noen mening for passasjerene. Men som betyr mye for dem som jobber på flyet.

Her er Thetravelinspectors ekspertpanels forklaring til hva som skjer om bord i flyet.

- Kommandoer og signaler vil nok variere noe fra selskap til selskap og også mellom flytyper men i grove trekk er det dette som gjelder:

Mobiltelefonen

- Noen vi kanskje undre seg over at vi står med mobiltelefonen aktiv når passasjerene kommer ombord? Purser er koblet opp mot gatepersonalet, cockpit og lasteformann i en conference call. Vi kan raskt løse problemer som dobbelseating, noen har glemt noe i terminalen, spørsmål fra passasjerer med mere. -Vi ligger et «hestehode foran» i forhold til å gå på tid (flyet kan reise på korrekt tid). Alle vet hvor i boardingprosessen vi befinner oss. Oppstår problemer er informasjonsveien kort.

Plingene

- Passasjeren vil høre ulike typer pling i løpet av flyreiser. Avhengig av antall vet vi om det er cockpitsom ønsker å snakke med oss i kabinen eller om vi foran i flyet ønsker kontakt med dem som er bak. Enkel- elLER dobbelpling avhenger av hvem som ønsker kontakt med hvem.  Enkel, cockpit til cabin el omvendt, dobbel cabin til cabin.  Altså vi i cabin en ønsker kontakt med de som jobber foran el bak i flyet. Det vil også være tydelig pling kort tid før takeoff eller landing.  Dette er beskjed til cabin crew om «landing imminent» fra cockpit. 

Purseren har kontakt også med dem som er på bakken slik at han/hun får all nødvendig informasjon.                                        Foto: Odd Roar Lange

Boarding completed

- Vi har også ulike typer kommandoer som passasjerene vil høre. «Boarding completed» initierer faste prosedyrer, Kapteinen annonserer velkomsthilsen og cabinansatte sine sikkerhetsannonseringer. Øvrige i cabinen sjekker at at cabinen er «ready for take off». Alt sikres ved at det rapporteres tilbake til purser, som rett for avgang rapportere «cabin clear» til cockpit.

Hjelp fra passasjerer

- Vanligvis sitter vi som crew foran og bak i flyet og vil ved en evakuering ha behov for hjelp fra passasjerene. Derfor briefes de som sitter over vingen om hvordan nødutgangene åpnes og hva de skal være oppmerksomme på. Det er viktig at de som sitter der er komfortabel med oppgaven og derfor sitter aldri barn under 12 år på disse seteradene. 

Hva betyr dette?

«Cabin crew arm doors, crosscheck and report». Skliene vi bruker ved en evakuering festes til dørene foran og bak. Dette kryss-sjekkes av annet crewmedlem og rapporteres tilbake  til purser. Samtidig sikrer vi at alle vet vet hvor mange vi har om bord og eventuelt om noen har behov for assistanse.

Faste oppgaver

Alle i crewet har blitt tildelt en posisjon for flyvningen. Denne posisjonen har helt fast oppgaver og skal aldri fravikes ved utførelse av SOP  «Standard Operation Prosedures». Dette gjentas etter landing og før dørene åpnes: «Cabin crew disarm doors, crosscheck and report.»

Følger du med på sikkerhetssjekken ombord.                              Foto: Odd Roar Lange

I tillegg annonserer vi «cabin crew take your seat» før avgang og landing. Dette for igjen å sikre oss om at aller er spent fast og sitter fokusert om noe uforutsett skulle skje.

Vi håper dette ga deg nyttig informasjon før du skal ut på din neste flyreise.

Har du spørsmål til ekspertpanelet? Skriv det i kommentarfeltet så skal jeg sørge for at du får svar.

Fikk du med deg disse?