ER DET TRYGT Å REISE TIL BARCELONA NÅ?

Dette bør du vite før du reiser til Catalonia

(ODD ROAR LANGE): Den spanske byen Barcelona er en av de mest foretrukne storbyene for mange nordmenn som skal på reise i Europa. Det er den for veldig mange andre også. 
Men etter at den spanske regjeringen og statsministeren fratok Catalonia sin selvstendighet har sterke følelser igjen blusset opp i regionen. Hundretusener av mennesker strømmer ut i gatene - og mange frykter at dette skal føre til en ny borgerkrig i landet

Dette er bakgrunnen

Den spanske regjeringen tar i bruk grunnlovens paragraf 155 og varsler nyvalg i Catalonia innen seks måneder.

Det opplyste Spanias statsminister Mariano Rajoy under en pressekonferanse klokka 13.00 lørdag den 21. oktober. Han sa også her at spanske myndigheter vil avsette den katalanske president og regjering.

Men hva handler det egentlig om?

Dette skriver Store Norske Leksikon: Catalonia er en region med en sterk egenidentitet, og mange nasjonalister ønsker fullstendig uavhengighet fra Spania. Eget regionalt språk og flagg, egen nasjonaldag 11. september, samt egen nasjonalsang er viktige symboler for identiteten. Katalansk nasjonalisme har bred politisk oppslutning og støttes både av venstre-, sentrums-, og høyrepartier. Selv om regionens folkevalgte regionale parlament (La Generalitat) har stor grad av selvstyre innenfor områder som kultur, turisme, utdanning og boligpolitikk, har den statlige sentraladministrasjonen ansvar for store områder som blant annet militæret og rettsvesenet. En egen regional politistyrke, ‘Mozos de Escuadra’ har ansvar for trafikksikkerhet og orden.

Forholdet mellom Catalonia og Spanias regjering har i senere år vært svært svært anspent. I 2014 fremmet Artur Mas, tidligere leder for Catalonias autonome parlament forslag om folkeavstemning om uavhengighet. Spanias regjering avviste forslaget med at en folkeavstemning kun basert på stemmer fra innbyggerne i Catalonia er grunnlovsstridig. En alternativ folkeavstemning om Catalonias politiske framtid fant sted i regionen i november 2014, men ble ikke godkjent av spanske myndigheter på grunn av manglende juridisk forankring, og kan bare regnes for å være symbolsk.

Avvisning fra Madrid

Ved valget til Catalonias parlament i september 2015 oppnådde partiene som støtter uavhengighet (koalisjonen Junts pel Sí og det radikale venstrepartiet CUP) 47,7 prosent av stemmene, mens partiene som er mot uavhengighet fikk flest stemmer, med et resultat på 51,7 prosent. På grunn av valgordningen fikk separatistene likevel flertall i antall mandater (72 av 135). Fra 2016 ledes Catalonias parlament av Carles Puigdemont fra uavhengighetspartiet PDeCAT. Puigdemont viderefører Mas’ politikk og har flertall i det regionale parlamentet til å iverksette tiltak for å opprette den uavhengige staten Catalonia, til tross for at et vedtak om løsrivelse er grunnlovsstridig. Sentralregjeringen i Madrid har på sin side konsekvent avvist alle tiltak fra separatistene og har fått støtte fra høyesterett, Spanias konge og EU.  

I 2017 arrangerte katalanske myndigheter på nytt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania. Spanias regjering og grunnlovsdomstolen erklærte at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og fikk støtte fra EU. Folkeavstemningen i Catalonia oppfylte ikke kravene til Venezia-kommisjonen (den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving), men ble likevel gjennomført 1. oktober 2017. Resultatet av stemmeopptellingen viste flertall for løsrivelse, til tross for at det ikke fantes et offisielt stemmemanntall eller kontroll av stemmeopptellingen. Catalonias regjering brukte imidlertid resultatet fra avstemningen til å varsle at den innen kort tid ville erklære uavhengighet fra Spania. Det oppsto straks tvil om regionen hadde erklært uavhengighet eller ikke, og dette utløste stor økonomisk og juridisk usikkerhet i regionen. Usikkerheten førte til at viktige banker som CaixaBank og Sabadell samt mer enn 1000 bedrifter flyttet hovedkontorene sine ut av regionen de påfølgende tre ukene. Regionen ble dessuten rammet av økt sosial uro og kraftig nedgang i turistnæringen. Spanias regjering krevde at lederen for Catalonias regjering, Carles Puigdemont, måtte gi et entydig svar på om den hadde erklært uavhengighet eller ikke. Den spanske regjeringen anså imidlertid svaret fra Puigdemont som uklart og ugyldig, og vedtok dermed å avsette lederen for Catalonias regjering og dens medlemmer, og besluttet at det skal avholdes nyvalg i regionen innen 6 måneder. Avgjørelsen ble fattet på bakgrunn av artikkel 155 i den spanske grunnloven, som gir regjeringen fullmakt til å overprøve regionale myndigheter dersom sistnevnte ikke oppfyller sine grunnlovsbestemte forpliktelser. 

Spørsmålet om Catalonias løsrivelse fra Spania er for i tiden den største konflikten i spansk politikk. Ideen om et uavhengig Catalonia har omfattende juridiske og økonomiske konsekvenser, både for Spania og Catalonia. En eventuell løsrivelse fra Spania ville blant annet medføre at Catalonia måtte søke eget medlemskap i internasjonale organisasjoner, blant annet i EU.

Nå blir det bråk

Barcelonas gater ble fylt av mennesker som protesterer mot regjeringens avgjørelse. Og dette vil naturligvis påvirke reisene for alle som skal til den spanske kystbyen. 
Det norske utenriksdepartementet har på sine nettsider en oversikt over land, steder og regioner hvor de fraråder nordmenn å reise til eller oppholde seg i. Det er foreløpig ikke sendt ut noe slikt for Catalonia. 
Du bør følge med på denne siden.

Reisende oppfordres til å unngå store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Og her er siste oppdaterte informasjon om reisetips for deg som skal til Spania.
Du bør også registrere deg via Reiseregistrering slik at du får varsel til din telefon eller epost dersom norske myndigheter ønsker å få tak i deg når du er på reise. 

En god reiseforsikring er en selvfølge for alle reiser. Og jeg får ut fra at du ikke en gang tenker tanken på å dra til Barcelona uten en slik.

Hvis terror rammer reisemålet

Og dette skriver UD: Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania. Det seneste terrorangrepet i Spania ble gjennomført i Barcelona og Cambrils 17. august 2017. På samme måte som i andre vesteuropeiske land, anses for tiden terrorfaren for høy. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder, da dette kan vekke mistanke om at den inneholder eksplosiver. 

Her er noen tips for hva du skal gjøre hvis terror rammer reisemålet ditt.