Skal du ha nytt pass? Det kan komme til å koste deg dyrt

Derfor blir det neste passet ditt veldig kostbart

(ODD ROAR LANGE): Samtidig som Politidirektoratet jobber med innføring av nye pass i Norge jobber regjeringen med å redusere antall politistasjoner og lensmannskontor som kan utstede pass.

De nye passene som skal være på plass siste halvdel av 2018 kommer samtidig som politiet får nye såkalte passkiosker. Dette er automatene som tar bilde av deg, lagrer signaturen din og som samler inn fingeravtrykket ditt. Dette samles i databrikken som bølger passet og som inneholder det som kalles biometrisk informasjon. Denne igjen gjør at du kan bruke ansiktsgjenkjenning når du går igjennom passkontroller eller om bord i fly.

Nå har Politidirektoratet fått i oppdrag å lage en plan for hvilke politistasjoner og lensmannskontor som i framtida skal kunne hjelpe deg ved passbestilling.

Slik blir de nye passene fra høsten 2018.

Dette skjer i samband med den nye politireformen og med innføring av nasjonale ID-kort som krever nye påkalte passkiosker.

Og bor du i distriktsområdene, må du belage deg på å sette av riktig god tid når du vil fornye passet ditt i tida som kommer. Eller, når du skal skaffe deg det nye nasjonale ID-kortet som ble utsatt igjen, og som etter planen også skal innføres neste høst.

Sterke reaksjoner

— Stortinget har i vedtak 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for utstedelse av pass i ny tjenestestruktur. Planen vil bli presentert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet 12. oktober, sier fagdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen.

— Planen vil bli presentert i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet. Dokument som er utarbeidet i denne forbindelse er en del av den interne utredningen og derav ikke offentlige, sier Marianne Nordås Frøland, som er Møre og Romsdal politidistrikt sin prosjektleder i for politireformen.

Slik blir ditt nye nasjonale ID-kort som gjør at du kan droppe passet på reiser i EØS-land.

Lang reiseveg

Regjeringen ønsker mer profesjonalisering og effektivisering. Lekkasjer før fremlegging av statsbudsjekket tyder på en halvering av steder som skal utstede pass.
Og denne effektiviseringsprosessen betyr at innbyggere i kommuner som mister lensmannskontor og passkontor må reise til en annen by eller tettsted når de skal fornye passet sitt.
Da går det en hel arbeidsdag, mot at det i dag kan gjøres på en time eller to. Det betyr at det kan bli svært dyrt for deg som vil ha nytt pass. 
Prisen på pass slik vi kjenner dem i dag vil ikke øke etter nyttår. Men når de nye passkioskene tas i bruk til høsten vil prisen trolig øke.
Du kan også søke om nasjonalt ID-kort samtidig som du bestiller nytt pass.

Forsinket igjen

— Den opprinnelige datoen for utstedelse av nye pass og nasjonale ID-kort var 1. april 2018, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet.

Verken politiet eller politikerne vet foreløpig hvor i landet du i fremtiden kan få bestilt pass og det nye ID-kortet. Og mens dette avgjøres må ID-kortinnføringen og nye pass settes på vent. Foreløpig minst ett år.

Og derfor er oppstarten igjen forsinket

- Stortinget har i vedtak nr 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvor de pass og nasjonale ID-kort skal kunne bestilles. Utarbeidelse av denne planen innebærer at produksjonsstart for nye pass og nasjonalt ID-kort utsettes til høsten 2018, sier Atle Roll-Matthiesen.
PS: Vil du ha pass til lav pris så bør du skaffe deg dette i løpet av første halvår neste år. Passet vil ha gyldighet i de ti neste årene.