Står du værfast på Gardermoen

Da er dette dessverre dårlige nyheter.

(Odd Roar Lange): Det er mye som har blitt veldig mye bedre innen norsk luftfart. Men jeg slutter egentlig ikke å forbause meg over hvor dårlig informasjonen til passasjerene er når noe går galt med flyavgangen. 
Du kan spørre nesten hvem du vil etter kansellerte flyavganger/-ankomster: og alle kritiserer fraværet av informasjon. 
Informasjonen som gis kommer gjennom korte meldinger på sms. Og så blir det endeløse køer ved serviceskranken.

Hva har passasjerene krav på

Når flyet er forsinket:

Du har krav på forpleining når forsinkelsen er på:

 • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved alle andre flygninger.
   

  Dersom forsinkelsen blir på 5 timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet.

  Blir reisen forsinket med mer enn 3 timer, har du samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flygninger.


  Noen ganger har du også krav på erstatning etter disse standardsummene

  Unntakene i regelverket

 • Men du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

 • Og siden det var dårlig vær som var årsaken til forsinkelsene og innstilte fly så er det forpleiningen du har krav på denne gangen, ikke erstatning denne gangen.