Nå har kvinnene overtatt Fjell-Norge

For første gang i historien er det flere kvinnelige medlemmer enn mannlige i DNT. 

Det starter med barndommen. Gi barna gode opplevelser så fortsetter de gjerne med eget turliv senere. Foto: Odd Roar Lange

Det starter med barndommen. Gi barna gode opplevelser så fortsetter de gjerne med eget turliv senere.
Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Både presidenten og generalskretæren er menn. Men i medlemsmassen til Den Norske Turistforening skjer det noe spennende. For der er det blitt et kvinneflertall.
Da Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868 var det totalt 223 medlemmer, og av disse var 12 kvinner. Sakte, men sikkert har antall kvinner i manntallet økt. Og nå har antallet kvinnelige medlemmer passert antallet mannlige for første gang i foreningens historie. 

Umoralsk

– I det norske friluftslivs barndom ble kvinner sett på som umoralske hvis de gikk på ski. I dag er dette synet heldigvis utdatert for lengst, men for 150 år siden var DNT forbeholdt en liten elite. Nå er friluftsliv noe folk fra alle samfunnslag driver med, uavhengig av kjønn. Vi har kommet hit vi er i dag ved å tilrettelegge for friluftsliv der folk er. DNT har stier, hytter og aktiviteter på fjellet, langs kysten, i skogen og i byene, og friluftslivet har i større grad blitt en lavterskelarena, forteller Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding. 

Tallenes tale

I 2018 er det 315 542 medlemmer i DNT, opp 2,4 prosent fra 2017. Fra 2003 til i dag har andelen menn økt med 63 419 medlemmer, mens kvinnene har økt med 74 430. Fordelingen per desember 2018 er 50,18 prosent kvinner og 49,81 prosent menn. Et knapt, men historisk flertall. 
– I 150-årsjubileet er flere som kjenner til oss og som vet hva vi tilbyr. Mangfoldet av turene, kursene og aktivitetene våre har engasjert mange som tidligere ikke har vært mye ute på tur. Dette skal vi bygge videre på i året som kommer. Da vil vi jobbe ekstra for å inkludere nye grupper i friluftslivet, og på den måten dele turgleden med enda flere, sier Klarp Solvang. 

Kvinnene erobrer fjellet, heldigvis.                                      Foto: Odd Roar Lange

Kvinnene erobrer fjellet, heldigvis. Foto: Odd Roar Lange

Les også: 

Damer ser at damer tør

DNT tror én av årsakene til at antallet kvinnelige medlemmer har økt, er at moderne, kvinnelige rollemodeller har kommet til og inspirerer yngre kvinner til friluftsaktiviteter.

– Vi har rollemodeller både i flatt og bratt friluftsliv, og damer ser at damer kan og tør. Der de kvinnelige forbildene i friluftslivet før var damer som gikk ekspedisjoner og klatret verdens høyeste fjell, finnes det nå forbilder i friluftslivet som begynte å gå på tur for noen år siden og viser fram de enkle turene, som de aller fleste kan få til, sier Johanne Grue Reiten, leder i DNT ung. 

Størst medlemsøkning blant de unge

Den Norske Turistforening (DNT) får stadig flere medlemmer i alle aldre. Aller størst er økningen i DNT ung, Norges største friluftsorganisasjon for unge mellom 13 og 26 år.

– Vi har særlig mange frivillige som går på ungdomsskolen og videregående, og i den alderen er jentene ofte litt modnere enn guttene. Det er også i den alderen at mange faller fra i idretten, og da tror jeg jentene i enda større grad enn guttene setter pris på å finne et miljø der de kan engasjere seg, få ansvar og få venner som også vil gå på tur, sier Reiten i DNT ung.

I 2018 fikk DNT ung 7 prosent flere medlemmer sammenlignet med 2017, og ungdomsforeningen teller nå over 45.000 medlemmer. 

Les også: