Nå skal de stoppe cruiseverstingene - ny avtale i havn

Se om din havn er med i den nye avtalen

IMG_5465.jpeg

(ODD ROAR LANGE): - Vi innfører et nytt betalingssystem som gjør at rederiene må melde inn hvor mye energi de brukte når de lå ved havn. Deretter beregner vi hva de skal betale for dette, sier miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

- Gjennom et partnerskap med elleve andre norske cruisehavner har Bergen Havn utviklet et nytt system for karakterisering av et cruiseskips miljøavtrykk. De skal med andre ord måtte betale for det energiforbruket de hadde da de lå i havn. Jo høyere forbruk, jo høyere blir prisen.

Systemet heter Environmental Port Index (EPI), og en av de viktigste oppgavene er å fange opp hvordan et skip utfører seg i havna, forklarer Husby.

Fra 1. mai 2019 vil Bergen Havn kombinere EPI med gebyrene cruiseskipene betaler i dag. Dette inkluderer blant annet kaiavgift, passasjergebyr, ISPS-avgift og andre avgifter.

- Skipene får en score fra 1 til 30, der laveste score gis til dem som bare oppfyller dagens miljøkrav, fortsetter Husby.

- Det er et viktig verktøy for å fastsette ett rettferdig og transparent system for miljødifferensiering av ulike havnevederlag, sier havnesjef Rita Berstad Maråk i Stranda kommune, som har ansvar for Geiranger.

De innfører ordningen fra 1. januar 2020.

For EPI-poeng lavere enn 30 vil prisen de må betale, øke. En EPI-poengsum på 0 gir en maksimumsstraff med en 150 prosents økning i portavgiftene. På den positive siden vil en poengsum på 100 gi en rabatt på 17,5 prosent.

Bergen, Stavanger og Trondheim innfører EPI-avgiften fra 2019, mens de andre havnene venter til 2020.

- Vi vet ikke hvor mye de andre havnene vil kreve i avgift, fordi det ikke er lov med prissamarbeid. Derfor må de øvrige EPI-havnene selv bestemme prisnivået, sier Husby.

Forurenser og forarger. Kritikken mot internasjonal cruiseindustri er sterkt økende. Foto: Odd Roar Lange

Disse havnene er med i den nye avtalen:
Fra 2019:
Bergen Havn
Stavanger Havn
Trondheim Havn
Fra 2020:
Eidfjord Havn
Stranda Havn
Oslo Havn
Ålesund Havn
Molde og Romsdal Havn
Kristiansand Havn
Aurland / Flåm Havn
Karmsund Havn
Nordfjord Havn

- Vi har vært med siden starten av utviklingen av EPI. Å bruke prisdifferensiering som en «gulrot» for å få ned utslipp er også noe vi har har erfaring med gjennom andre modeller. Det er og viktig at dette handler om lokale utslipp mens skipet ligger til havn, i stedet for når skipet er i fart, sier assisterende havnesjef Jon Olav Stedje i Flåm.

Ros til havneselskapene

Dette er en god start på et nytt cruise-år. Havneselskapene i Norge har vært redd for at strenge krav til cruiserederiene ville føre til kanselleringer av planlagte anløp. Mens cruiserederiene på sin side har vært forbauset over hvor «snille» kravene i Norge har vært. Nå får de internasjonale cruisegigantene oppleve at det er slutt på at gamle, eldre og sterkt forurensende cruiseskip får anløpe norske havner uten at det er et ris bak speilet. Det er godt nytt. Det er hyggelig å kunne gi tommelen opp til hele 12 cruisehavner på en og samme tid, selv om det strekt tatt hadde vært enda bedre dersom alle havnene tok EPI-avgiften i bruk fra 1. mai 2019.

Vil gjøre Norge til verdens dyreste land for monsterskip

(Dagbladet): Norske havneselskap er lei av kritikken for at de ikke gjør nok for å stanse miljøverstingene som forurenser norske fjorder. Nå går Bergen Havn foran i kampen mot cruisekjempene som bruker opp ren norsk natur. Det er ikke bare eksosen som går i været fra sommeren av.