Dette ser tollerne etter når småsmuglerne stoppes

Rekordmange tax-free-smuglere tatt på Oslo lufthavn

Y24A1728.jpeg

(ODD ROAR LANGE): Nordmenn handler gjerne i taxfreebutikkene. Og de fleste vet, eller finner ut, hva som er lovlig kvote alkohol og tobakk som kan bringes inn i landet uten å måtte betale tollavgift. Men noen fristes til å utvide sin egen kvote, og tar sjansen på at de ikke blir stoppet for kontroll.

Disse stoppes

Tollerne ved landets hovedflyplass har hittil i år bøtelagt 1756 flypassasjerer for å ta tatt med seg for mye alkohol eller tobakksvarer fra utlandet.
På samme tid i fjor var tallet 1230. Det betyr en økning på 43 prosent.
- I gjennomsnitt har passasjerene fått 1170 kroner hver i bot, forteller Tor Gjermund Fredriksen som er seksjonssjef i tolletatens grenseseksjon ved Oslo Lufthavn.
Det betyr ikke nødvendigvis at hver fjerne reisende tar med seg for mye.

-Det er heller et resultat av at tollerne er flinke til å plukke ut aktuelle personer som vi mistenker kan ha med ulovlige varer. Mange av sakene med overskridelse av taxfreekvotene avdekkes når vi ser etter andre varer som narkotika, falske legemidler, doping og mye annet som har en samfunnsskadelig virkning.
Mange av tollerne har lang erfaring og vet hva de skal se etter, samtidig som vi ser resultatene av godt samarbeide på tvers av landegrensene, mener seksjonssjefen.

Dette ser tollerne etter

°Tollerne har et omfattende system for å avsløre risikovurdering for smugling.
°De har tett samarbeide med andre tollstasjoner i inn- og utland der informasjon deles på tvers av landegrenser.
°De ser etter reisende med smuglerhistorikk.
°De ser etter spesiell atferd hos de reisende. Baseres på langvarig erfaring.
°De har oversikt over moduspersoner.
°De ser etter personer som skiller seg ut.
°De ser etter personer som anstrenger seg veldig for å se normale ut.
°De ser etter personer med ekstra høy puls, som tviholder ekstra hardt på taxfreeposen, eller som er veldig opptatt av å snakke med sidemannen eller later som de snakker i mobiltelefon når de passerer på grønt.

Hva du bør vite

- På tolletatens nettside finnes nyttig informasjon om hva man spesielt bør huske på ved reise til utlandet, herunder kvoteregler for alkohol/tobakksvarer og andre varer, legemidler, våpen, kostbare gjenstander med me

- Her er noen også andre regler som bør vies spesiell oppmerksomhet, fortsetter Tor Gjermund Fredriksen.
Legg spesielt merke til varer og produkter som er beskyttet av Washingtonkonvensjonen, som omhandler handel med dyr/fauna, som må beskyttes.
Vesker, sko og tilsvarende kan være produkter laget av truede arter. Hvert år forsvinner arter for alltid på grunn av denne handelen.
- Avslutningsvis vil vi gjerne slå et lite slag for Kvoteappen. Med denne kan du regne ut kvoten. Du kan også raskt og enkelt fortolle alkohol og tobakk. Og husk, er du i tvil- gå på rød sone og spør tolleren, avslutter Tor Gjermund Fredriksen.