Er toget forsinket? Dette har du krav på

Du kan ha krav på hundrevis av kroner etter dette

Alt for få nordmenn kjenner sine rettigheter ved togreiser. Foto: Odd Roar Lange

Alt for få nordmenn kjenner sine rettigheter ved togreiser. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Passasjerenes rettigheter ved flyreiser er blitt mer og mer kjent. mange er nå klar over hva de har krav på dersom flyet er forsinket eller innstilt. Men, til tross for at togreiser blir mer og mer populært hos miljøbevisste nordmenn, er er kunnskapen om rettigheter mangelfull hos mange.

Nesten ingen vet hva de har krav på om toget er forsinket, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. Men det kan lønne seg å klage når noe går galt på togturen .

Det nesten ingen vet, er at det faktisk er mulig å få igjen halvparten av billettprisen om toget er forsinket, noe det dessverre ofte er.

Ukjente rettigheter

Dette er det nesten ingen som vet, viser Forbrukerrådets undersøkelse der tusen nordmenn er spurt om hva de har krav på når toget er forsinket. Kun 6 prosent vet at de har krav på å få tilbake halvparten av billettprisen ved forsinkelser, og over halvparten tror ikke de har krav på noe som helst.
– Etter regelverket har du krav på 25 prosent refusjon av billettprisen når du kommer over én time for sent til ankomststedet, og 50 prosent refusjon når du er minst to timer forsinket, sier jurist Thomas Iversen hos Forbrukerrådet.

Vet du dette?

Sett deg godt inn i togrettighetene dine, og slå gjerne opp på thetravelinspector.no hvis du trenger dem. Foto: Odd Roar Lange

Sett deg godt inn i togrettighetene dine, og slå gjerne opp på thetravelinspector.no hvis du trenger dem.
Foto: Odd Roar Lange

Du kan kreve erstattet ekstra utgifter du har hatt på grunn av forsinkelsen, så lenge forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære forhold som er utenfor togselskapets eller BaneNORs (Jernbaneverket) kontroll. Typiske eksempler på slike forhold er ekstremvær, streik og lockout.
Utgifter til alternativ transport er et eksempel på utgifter som du kan kreve erstattet, dersom togselskapet ikke klarer å skaffe alternativ transport innen rimelig tid. Mister du et måltid og må kjøpe mat, kan du ha rett på det også. Spar på regningene for ekstrautgiftene på grunn av forsinkelsen, og husk at du har et ansvar for å holde erstatningssummen innenfor rimelighetens grenser.
Du kan ikke kreve erstatning for utgifter ved overgang til annet transportmiddel, dersom du til tross for forsinkelsen har tid nok til å nå avgang for videre transport. Du kan heller ikke kreve erstatning dersom du ikke har beregnet inn en ekstra tidsmargin for overgang til videre transport.

Få pengene tilbake

Dersom du reiser med Vy, gir de deg rett til 50 prosent refusjon av billettprisen ved forsinkelse på én time eller mer på langdistansetogene og ved forsinkelse på minst 30 minutter på de kortere strekningene.
– Er toget innstilt, eller det er mer enn én time forsinket avgang, har du krav på refusjon av hele billettprisen, eller å bli booket om til en annen avgang, sier Iversen, og legger til at det er egne regler for periodekort og Flytoget.

Én av tusen klager

– Det var 78 millioner påstigninger på norske tog i 2018. Punktligheten var på 88,7 prosent, altså opplevde 8,8 millioner reisende forsinkelser. Av disse var det 10 172 som klaget. Det utgjør 1,15 promille av de reisende!
At kun én av tusen som opplever togtrøbbel klager, er noe som helt klart viser at dagens regler er for lite kjent, sier Iversen.
Det kan likevel lønne seg å klage. På Forbrukerrådets togsider får du hjelp til å klage når togturen sporer av.