«Jeg har flyskrekk» - men er ikke alene om dét

Dette vil vi ikke en gang snakke om.

Hver fjerde av disse passasjerene har flyskrekk. Kanskje gjelder det deg? Foto: Odd Roar Lange

Hver fjerde av disse passasjerene har flyskrekk. Kanskje gjelder det deg? Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Hver fjerde flypassasjer er redd for å fly. Allikevel gjør de det, fordi de må aller fordi det forventes av dem.

Den store skrekken

Turbulens, lynnedslag i flyet, rare lyder fra motoren eller fugler i luften. Dette er blant tingene som personer med flyskrekk absolutt ikke vil snakke om før de går om bord i et fly. Så mange som 25 prosent av flypassasjerene innrømmer at de har flyskrekk i større eller mindre grad. For noen er den rett og slett lammende. Og har du sittet ved siden av en flypassasjer med stor grad av flyskrekk så glemmer du det ikke på en stund. Jeg synes oppriktig synd på dem.
Det bør du også gjøre. Og det er en hver annen flypassasjer og medmenneskes plikt å gjøre flyturen minst mulig ubehagelig for andre.
Jeg har heldigvis sluppet unna flyskrekk for min egen del. Men, selv i min nærmeste familie er det personer som strekker seg svært langt for å slippe unna flyturer.
-De fleste passasjerer med flyskrekk er redd for turbulens, sier SAS-pilot Tomas Gustafsson, som også er leder for Flysikkerhetskomiteen i Svensk Pilotforening.
-Det er slett ikke uvanlig av flypassasjerer forteller til kabinpersonalet at de har flyskrekk, og noen ganger lar vi dem komme frem til oss pilotene for å treffe oss. Noen vil bare se hvem som skal styre flyet, mens andre har en masse spørsmål, sier Gustafsson til Göteborgs-Posten.

Dette er turbulens

Det er mange årsaker til turbulens. Luften er det man omtaler som et dynamisk element. Når mang flyr lavt så kan turbulens oppstå fordi vinden beveger seg over bakken. I høyere luftlag skjer det gjerne fordi jetstrømmen eller luft med ulik temperatur skaper turbulens. Et annet fly kan også, på grunn av vingenes konstruksjon og jetmotorene, skape turbulens for et annet fly.
Vær klar over at flyene er konstruert for å tåle enorme påkjenninger. De er rett og slett skapt for å fly. Og at vingen beveger seg er helt etter oppskriften. Den største risikoen for at noe skal skje med deg skyldes at du ikke har festet sikkerhetsbeltet.
Flygerne prøver å unngå turbulensområder og flyr derfor en omvei rundt slike værområder. Men andre ganger er turbulens vanskelig å forutse, og da kan det komme brått på. Derfor anbefaler man at passasjerene alltid har setebeltet festet når man sitter i stolen, enten du flyr et lite fly eller med et av de 10 største flyselskapene i verden.

Blir redde

Når et fly havner i uventede turbulensområder så varsler de flygelederne på bakken om dette. Disse kan da sende en advarsel til andre fly som er på vei mot samme område.
Mange opplever også sterkt ubehag når en landing må avbrytes og flyet tar en rask oppstigning. Men, dette er helt ufarlig og en vanlig hendelse.
At flyet kolliderer med fugler er ikke uvanlig, men det er ytterst sjelden at det fører til motorhavari. Husk også at et fly kan fly videre med bare én motor.

Ta kontakt med kabinpersonalet dersom du har spørsmål om flyet eller flyturen. Kanskje får du også komme frem i cockpiten. Foto: Odd Roar Lange

Ta kontakt med kabinpersonalet dersom du har spørsmål om flyet eller flyturen. Kanskje får du også komme frem i cockpiten. Foto: Odd Roar Lange

Lynnedslag

Flygerne forsøker å unngå å fly inn i værområder med lyn- og tordenvær. Men selv om lynet treffer flyet så er det ikke farlig. Flyet har flere lynavledere: Blant annet i bakkant av vingespissene.
Fly er utstyrt med lynavledere slik at den elektriske ladningen fra lynnedslaget ikke treffer menneskene om bord flyet eller elektronisk utstyr og drivstofftanker. Alt dette testes nøye før et fly settes ut i flytrafikk, forklarer Chris Hammond, som er tidligere pilot og medlem av British Airline Pilots Association, til BBC.

Dette kan du gjøre

Å ha litt flyskrekk er slett ikke uvanlig. Og det er absolutt ikke farlig. De fleste av oss kjenner ubehag og flykt dersom det oppstår uventede hendelser når vi fly. Kanskje aller mest fordi vi føler oss «hjelpeløse» siden vi ikke kan gjøre noe fra eller til.
Dersom du synes problemene er veldig store for deg så kan det være aktuelt med en kurs for å fjerne eller redusere flyskrekken din. Blant annet har SAS har arrangert slike kurs siden 1983.
Her finner du oversikt over kurs som arrangeres høsten 2019.

Følg gjerne Thetravelinspector på Instagram. Det kan du gjøre her.