Nå vil de gi deg rett til enda lavere hotellrompris

Bookingselskapenes praksis kan bli forbudt. Det er på høy tid

Bort med avtalene: Hotellene inngikk avtaler med bookingselskapene som er til ulempe for deg som gjeste                                                                   Foto: Odd Roar Lange

(Odd Roar Lange): NHO reiseliv mener at bookingselskapenes, også kalt Online Travel Agents, praksis med enerett å ha til laveste pris må forbys, slik at hotellene står fritt til å tilby lavere priser direkte til gjesten.
I lang til har bookingselskaper som Restplass og Expedia (også kalt OTA) hatt avtaler om at de har retten til laveste pris eller i det minste å kunne ha lik pris som hotellets laveste pris på egne nettsider. Det samme har nettselskap som Booking.com og Hotels.com
Selskapene har (mis)-brukt makten de fikk og kjøpt opp konkurrenter for å hindre fri konkurranse. Dette er ikke bra for kundene og gjestene.

Derfor går NHO reiseliv til kamp mot disse avtalene der OTA-ene blant annet har skjulte auksjonsmodeller eller betalingsmodeller for hotellenes rangering på plattformen.

Hindrer lavere pris

Dette skriver NHO Reiseliv på sine sider:
Klausulene hindrer hotellet fra å tilby gjestene en lavere pris enn det som er avtalt med OTAen. Dette øker OTAens relevans for de besøkende, fordi de ikke kan få en lavere pris gjennom andre online operatører - selv om hotellet kunne redusere prisen på sine egne, eller andre, booking-plattformer. Tyskland, Frankrike, Italia, Tyrkia og Østerrike har nå alle vedtatt konkurranselovgivning som regulerer eller forbyr praksisen med prisklausuler. I vårt naboland Sverige har NHO Reiselivs søsterorganisasjon Visita gått til sak mot OTAene pga praksisen med prisklausuler, et søksmål NHO Reiseliv støtter.

Dropper avtalene

Det populære Ullensvang Hotel har allerede kastet ut OTA-ene, og fått tommel opp fra både meg og mange andre i reiselivsbransjen for dette.

Det er flere grunner til at du som kunde bør bestille og betale hotelloppholdet direkte til hotellet og ikke via et bookingselskap.
Den første er at OTA-ene er store utenlandske selskaper som sørger for at skattepenger som kunne brukes til å utvikle reiseliv og lokalsamfunn i stedet havner utenfor Norge. Det er i dag milliardbeløp som årlig forsvinner ut av Norge på denne måten. 
Den andre er at du får bedre betingelser, bedre hotellrom og bedre service dersom du bestiller rom direkte fra hotellet.
Dersom det oppstår problemer kan hotellet hjelpe deg direkte, og avbestillingsvilkårene er mye bedre enn om du bestiller via bookingselskapene.

Unngå bookingselskapene hvis du vil ha det billigste rommet.

Hvorfor er bookingselskapene så sterke?

Markedsmakten til OTA-operatørene styrkes særlig gjennom følgende tre forhold, skriver NHO Reiseliv:

1. Laveste prisklausuler i hotellavtaler
Disse klausulene hindrer hotellet fra å tilby gjestene en lavere pris enn det som er avtalt med OTAen. Dette øker OTAens relevans for de besøkende, fordi de ikke kan få en lavere pris gjennom andre online operatører - selv om hotellet kunne redusere prisen på sine egne, eller andre, booking-plattformer.

2. Kontroll på hvilke kriterier som brukes for å vekte hotell på plattformenes sider
Ved at OTAene selv, gjennom egne kriterier avgjør hotellenes rangering på nettstedet deres, kan de "belønne" de hotellene som genererer mer overskudd til plattformen ved å gi dem høyere rangering.
Hoteller som aksepterer høyere provisjon, fleksible bestillingsvilkår eller å la OTAen bestille en høyere andel av rommene, kan dermed få høyere rangering enn hoteller som ikke er så føyelig.

 

3. Kontroll på søkemotorer som stadig skanner prisene på hotell på internett
Store aktører har aktivt kjøpt opp andre online nettsteder som driver med prissammenlikning, og kan således kontrollere at alle hoteller opprettholder laveste prisklausulene.
Hvis et hotell som tilbyr en lavere pris, for eksempel på sin egen hjemmeside, vil dette være umiddelbart synlig for plattformen, som deretter kan iverksette gjengjeldestiltak.
Med en så klar dominans på bookingmarkedet, er det få hoteller som kan unnlate å signere avtaler med de store OTAene på OTAenes premisser.
Hvis plattformene kan fortsette å bruke laveste prisklausul i hotellkontrakter vil dominansen øke ytterligere. Til syvende og sist risikerer hotellene å miste kontroll over sine egne priser og sin direkte kontakt med gjesten, bortsett fra det som skjer direkte i løpet av hotellopphold.

Dette mener NHO Reiseliv om bookingplattformer

Dersom praksisen med laveste prisklausul forbys, vil dette gi hotellene muligheten til å i alle kanaler tilby lavere priser direkte til gjesten.
Hotellet vil da stå fritt til å vurdere, basert på egne preferanser og markedssituasjon, hvilke booking-kanaler det ønsker å satse på.
OTAene vil uavhengig av et slikt forbud fortsatt være en viktig bookingkanal, men samtidig bevares hotellenes frihet og kontroll over eget marked.
Hvis ikke, er det en risiko for at hotellvirksomheten blir redusert til å en underleverandør av overnattingstjenester til OTAene
, skriver Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

Slik bestemmer hotellet hvem som skal få det beste hotellrommet.