7 grunner til at statsbudsjettet er bra for reiselivet

Reiselivet har mange grunner til å glede seg til 2018

La oss satse mer på de turistene som vil betale mer for eksklusive opplevelser, som en reise med Hurtigruten og opplevelser på reisen. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Reaksjonene har vært mange og sterke etter at det ble kjent at den laveste momssatsen økes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Økningen gir ekstra inntekter til staten på 530 millioner kroner neste år.
Dette skal bidrar til å styrke merverdiavgiften som en generell avgift på forbruk, skriver regjeringen i budsjettforslaget.
Både Virke Reise, NHO Reiseliv og bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv reagerer negativt på lavmomsøkningen som rammer reiselivet. Forslaget raserer deler av reiselivet, mener de.

De gode nyhetene

Men det er også mange ting å glede seg over for reiselivet neste år. Reiseliv er riktignok ikke en bransje, men et verdiskapingssystem bestående av flere bransjer og virksomheter. Og for de som tør satse og som vil samarbeide med andre er det gode muligheter i årene som kommer. 

DE RIKTIGE GJESTENE

° Momsøkningen gjør at satsingen på turisme for gjester som er villig til å betale godt for gode opplevelser kan intensiveres. Dette ahr vært en snakkis i flere år. Nå er det på tide å gjør ord til handling.
Norge er ikke noe lavkostland. Men det er et høykvalitetsland. Og skal de mest populære destinasjonene unngå trøbbel overturisme så kan fokus på «kvalitetsturisme som koster litt ekstra» friste de riktige turistene til å reise til Norge.
Satsing på det internasjonale kongress- og møtemarkedet og eventmarkedet kan også spisses mot et mer betalingsvillig publikum.

MARKEDSFØRING OG SALG

° Innovasjon Norges reiselivssatsing får 231,5 millioner kroner i 2018. Dermed kan det viktige arbeidet som reiselivsdirektør Bente Bratland Holm startet i 2017 fortsette for full styrke. Summen er riktignok den samme som i 2016 og 2017 og sånn sett en «nedgang». Men for Reiselivs-Norge betyr også at utviklingen av nettstedet den digitale verktøykassa visitnorway.org kan gjennomføres. Lanseringen er ventet i løpet av høsten 2017. Fortsatt satsing på markedsføring, salg og booking kan også utvikles i 2018. Lille Norge trenger å samle ressursene. 
 

HELE ÅRET I NORGE

° Norge trenger helårsturisme. Trykket er stort i sommerhalvåret. Og i Nord-Norge de godt på vei. Noen steder er økningen rett og slett formidabel. I Tromsø er hotellovernattingen økt med over 500 prosent siden 2009.
Men mange andre deler av landet trenger fart i skuldersesongen. Og da er samarbeid med samferdsel/transport viktig. Regjeringen foreslår en økning på 15 millioner kroner for å styrke samarbeidet mellom privat og offentlig samferdsel.

GODE STIER

° Nasjonale Turiststier er en viktig og riktig satsing. De populære stiene trenger oppgradering i form av steinsatte stier og trapper, god merking og viktig markedsføring. Nasjonale Turiststier får en økning på tre millioner kroner neste år. Dermed er samlet bevilgning på 10.5 millioner kroner. En god start.  

KULTURISME

° Regjeringen vil øke satsingen på kulturturismen i Norge. Dette er i tråd med ønsket fra både Innovasjon Norge Reiseliv og mange viktige aktører innenfor reiselivet. Det skal utarbeides en egen strategi for reiseliv og kulturliv. Målet er å få fart på kulturturismen i Norge og det er satt av 8,2 millioner kroner til strategiarbeidet i 2018. To millioner av dette skal brukes til å etablere et forenklet klyngeprogram for å styrke kultur- og reiselivssamspillet. Dette arbeidet skal ledes av   Innovasjon Norge.   

GÅRDSTURISME OG KORTREIST MAT

° Gøy på landet. Gårds- og bygdeturisme har blitt en populær nisje i Norge. Den går hånd i hånd med satsing på kortreist mat, og regjeringen ønsker å styrke det landbruksbaserte reiselivet i Norge. Spesielt ønsker regjeringen en økt satsing på å styrke det forretningsmessige kunnskapsløftet. Det er mange gårds- og bygdeaktører som har gode ideer, gode internasjoner og fenomenale lokasjoner. De trenger hjelp til å spisse produktet og øke tilgjengeligheten for booking. Dette vil regjeringen bidra til.

Er det soloppgang eller er det solnedgang? Noen ganger kommer det an på øynene som ser.
Foto: Odd Roar Lange