Dette er vi aller mest redd for på utenlandsferien

Og, det er verken terror eller for tung bagasje

(Odd Roar Lange):  Hele 38 prosent av alle nordmenn uroer seg for å bli syk i forbindelse med utenlandsreiser. Det er betydelig flere enn de som bekymrer seg for å bli ranet eller bli utsatt for terrortrusler. Det viser Tickets Sifo-undersøkelse.
Litt av årsaken er selvsagt det faktum at risikoen for sykdom er svært mye større enn risikoen for å bli rammet av terror. Derfor er det en forståelig vurdering fra de som ble spurt i undersøkelsen.

De fem mest opplevde uromomentene i forbindelse med utenlandsreiser

1. Å bli syk (38 prosent) 

2. Bli ranet eller bestjålet (28 prosent) 

3. Terrortrusler (21 prosent) 

4. At jeg får med veggdyr hjem (19 prosent) 

5. At bagasje skal forsvinne (17 prosent)

- Vi reiser utenlands som aldri før til tross for den økende uroen i verden. Vi innser at risikoen for å bli rammet av terror er liten og uroer oss istedenfor å bli syke eller ranet på ferien, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser i en pressemelding. 

Redd for tyveri

En ferie utenlands er til for å nytes maksimalt og forventningene før avreise er som oftest høye. Derfor er uroen for å bli syk stor. 38 prosent opplever at de er urolig for at utenlandsreisen skal påvirkes av sykdom. Drøyt en tredjedel bekymrer seg for å bli ranet eller bestjålet, mens 20 prosent er urolige for terror. 

- Nordmenn uroer seg mer for hverdagslige hendelser som å bli syke eller frastjålet sitt pass eller lommebok, enn den veldig lave risikoen å bli utsatt for et terrorangrep.Flere kvinner enn menn uroer seg for terror, 28 respektive 14 prosent, sier Ellen Wolff Andresen. 

Den eldste aldersgruppen er de som uroer seg minst foran en utenlandsreise. 26 prosent sier at de ikke bekymrer seg i det hele tatt. 

Tickets Sifoundersøkelse

Spørsmål: Hvilke bekymringer opplever du i forbindelse med utenlandsreiser?(Max tre svaralternativ mulig) 

1. Å bli syk (38 prosent) 

2. Bli ranet eller bestjålet (28 prosent) 

3. Terrortrusler (21 prosent) 

4. At jeg får med veggdyr hjem (19 prosent) 

5. At bagasje skal forsvinne (17 prosent)

5. Miste eller glemme passet (17 prosent)

7. At bostedet ikke er som lovet (16 prosent)

8. Ingen (16 prosent) 

9. Å komme ut for en trafikkulykke (13 prosent)

10. Bli lurt for penger (10 prosent)

11. Forsinkelser (8 prosent)

12. At bagasjen skal være for tung ved innsjekking (8 prosent) 

13. Glemme ting når du pakker (6 prosent) 

14. Annet (1 prosent) 

Kilde: Tickets Sifo-undersøkelser basert på 1108 intervjuer, riksrepresentativt utvalg