Dette har du krav på ved SAS-streik

Rettighetene dine ved streik er kanskje bedre enn du tror

(ODD ROAR LANGE): Fra fredag morgen den 26. april kan det være streik i SAS. I så fall vil ca 70 prosent av alle SAS-flyginger bli kansellert. Det betyr at tre av fire fly blir satt på bakken som et resultat av konflikten mellom SAS-ledelsen og de 1500 pilotene.

Dette skal du gjøre

SAS tilbyr alle, uansett prisklasse på billettene, å booke om billettene dersom du skal reise i helgen. Dette gjelder også for lavprisbillettene som i utgangspunktet ikke kan endres.
Du kan endre billetten din dersom den er kjøpt før 23. april, dersom reisedatoen er 26.-29. april.
Og du kan endre til datoene 24.-25. april, eller 6. mai til 30. september.
Dermed kan det, dersom det er viktig for deg å komme frem, være smart å booke om til et fly som går før eventuell streik starter.
Dersom det blir streik så vil det garantert bli lange køer hos SAS sine ordinære telefonnumre.
Det kan være et smart triks å skaffe seg direktenummer til groundhandlingselskapene ved de mindre flyplassene, og ringe dette nummeret på de rolige tidspunktene på dagen.
Altså i de stillere timene mellom flyankomster-/avganger. 
Har du kjøpt billetter via et ordinært reisebyrå så vil de også kunne hjelpe deg.

Dette må du vite om rettighetene dine

Vær klar over at du ikke kan heve kjøpet og få igjen pengene pga risikoen for en streik. Det er kun dersom streiken er et faktum at du faktisk har rettigheter.
 Her kan du lese hvordan du skal forholde deg når det gjelder dine rettigheter.

Tapt arbeidsinntekt:

Dersom du mister arbeidsinntekt på grunn av at du ikke kommer deg dit du skal så har du ingen krav til å få dekket dette.
Men flyselskapet skal hjelpe deg å komme deg til bestemmelsesstedet ved hjelp av annen transport. Eller du kan få pengene for flybilletten tilbake. Disse pengene skal du ha på din konto innen sju dager.

Har du kjøpt via søkemotor?

Det er ikke sikkert at flyselskapet har informasjon om ditt telefonnummer/epostadresse. Dette kan skyldes at du har kjøpt billetten via en såkalt søkemotor som ikke har videresendt disse opplysningene til flyselskapet.
I utgangspunktet skal du ha beskjed om alternative transporttilbud sammen med beskjeden om kanselleringen. Men søkemotorkunder kan måtte skaffe denne informasjonen på egen hånd.

Få pengene tilbake

Videre skal passasjeren tilbys omruting eller heving av billettkjøpet mot full refusjon (også gebyrer) + eventuell transport til reisens opprinnelige startsted.
Passasjeren skal også tilbys mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, samt hotellutgifter og transport mellom flyplass og hotell, som er nødvendig i påvente av alternativ transport/hjemtransport. 
Ved kansellering har passasjeren som hovedregel rett til en standardkompensasjon (varierende fra 250 – 600 € avhengig av flygingens lengde). Dette gjelder med mindre flyselskapet kan godtgjøre at kanselleringen skyldes «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått «selv om alle rimelige tiltak var truffet».

Ikke erstatning ved streik

Passasjerens rett til slik EU-kompensasjon ved kanselleringer som skyldes streik er omstridt.
Flyselskapene vil naturlig nok hevde at streik ikke gir passasjerer rett til EU-kompensasjonen og har fått støtte for en slik tolkning i Transportklagenemnda – flysaker. 
Der nemndas flertall har vært av den oppfatning at også en lovlig streik blant selskapets ansatte oftest vil være en ekstraordinær omstendighet i EU-forordningens forstand.
Konklusjonen er at krav på kompensasjon etter forordningen normalt ikke kan påregnes der en flygning innstilles på bakgrunn av en streik, og at utfallet av et krav behandlet i Transportklagenemnda – fly eller i domstolene pr nå trolig heller ikke vil føre fram.

Følg The Travel Inspectors Reisetips på Facebook