Venezia innfører turistbøter - det kan bli kostbart

Nå strammer de til mot turistene

Det går mot en ny, krevende turistsesong i Venezia. Myndighetene vet ikke hvordan de skal stoppe overturismen.                                                     Foto: Odd Roar Lange

Det går mot en ny, krevende turistsesong i Venezia. Myndighetene vet ikke hvordan de skal stoppe overturismen. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Myndighetene i turistbyen Venezia går hardt til verks mot den stadig økende turismen i byen. For å få bukt med søppelhåndteringen og andre kommunale oppgaver har de fra våren 2019 innført turistskatt. Dersom man bor på hotell i byen så betaler man allerede en turistskatt gjennom betaling for oppholdet. Men nå vil de at også dagsbesøkende skal betale for seg. Nivået på skatten kommer til å ligge på 3 euro per dag fra mai 2019. Fra neste år er det planlagt at turistskatten 6 euro i lavsesongen og 10 euro i høysesongen.
Hvordan selve turistskatten skal innkrever er ennå ikke klart.
Det som er klart er imidlertid hva som skal skje med dem som nekter å betale turistskatten.
Da kan du bli ilagt bot på inntil 450 euro per dag (ca 4300 norske kroner).