Nordmenn frykter for egen trygghet i taxi

Er vi i ferd med å bli en nasjon med pingler?

IMG_1045.jpeg

(ODD ROAR LANGE): Føler du deg utrygg i taxitur? Dersom svaret ditt er ja så skal du vite at du slett ikke er alene.
Hver fjerde nordmann har følt seg utrygg i taxi. Det viser Forbrukerrådets undersøkelse, som også avdekker at seks av ti har hatt en negativ opplevelse med sjåføren.

Forbrukerrådet gjorde den samme undersøkelsen i 2014, og nå oppgir litt flere at de har følt seg utrygge, enn den gangen. Flere kvinner enn menn har følt seg utrygge. Nesten hver tredje kvinne svarte ja på dette spørsmålet, mot hver fjerde kvinne i 2014.

Bør miste retten til å kjøre i alvorlige tilfeller

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og er tydelig på at dette er uholdbart. I undersøkelsen rapporterer seks av ti at sjåførene har kjørt uforsvarlig, tatt omveier, eller hatt kommunikasjonsproblemer som følge av dårlige norskkunnskaper.
Med dagens enkle gps-funksjoner på mobiltelefonen er det lett å følge reisen og rutevalget. Og det er selvsagt helt ok å foreslå en alternativ rute for sjåføren. Men glem ikke at veivalget kan være basert på erfaring om trafikkbildet eller andre årsaker. Det er ikke sikkert at sjåføren ønsker å «lure» deg.

Noen forteller også om trusler og fysiske tilnærmelser. I Oslo har hele tre av fire hatt negative opplevelser som dette. Det er selvsagt helt uakseptabelt og må rapporteres omgående.

Skjermbilde 2019-03-03 19.02.02.png

– Det er rystende at så mange har fryktet for sin egen trygghet i en taxi. Når du betaler en profesjonell for transport, skal du komme deg trygt hjem uten å være redd. I dag er det altså ofte ikke slik, og nå må politikerne gripe anledningen til å gjøre noe med det.

Blyverket viser til at regjeringen i vår skal legge frem et forslag for Stortinget om endringer i taximarkedet:

– Vi må sikre at sjåføren utfører jobben sin skikkelig uten å gjøre passasjeren engstelig. Forbrukerrådet har derfor i vårt høringssvar foreslått at det skal straffe seg når sjåføren svikter. I de mest alvorlige tilfellene må han rett og slett miste retten til å kjøre taxi.

Skjermbilde 2019-03-03 19.02.55.png

Må sørge for bevis til etterforskning og klage

Forbrukerrådet har også foreslått at politiet må få flere opplysninger når turen ender i anmeldelse.
– Kriminelle handlinger skal forfølges. Da må politiet få vite hvilken sjåfør som har kjørt taxien hvor de gangene det blir etterforskning. Så er det også viktig at politiet benytter seg av muligheten de allerede har til midlertidig å frata sjåføren retten til å kjøre når det er grunn til det, understreker forbrukerdirektøren.
Forbrukerrådet mener også at nye digitale løsninger vil bidra.
Da kan du sjekke at sjåføren er den han utgir seg for å være, og at han har valgt den raskeste veien. Det gir også bevis, hvis det er grunn til å klage.
Taxinæringen trenger både fornying og strengere kontroll. Det er for mange enkeltepisoder til at drosjenæringen bare kan kritisere myndighetene. En god dialog mellom partene er eneste farbar vei - til beste for kundene.