På rett kurs mot sex-trakassering på jobben

På rett kurs mot sex-trakassering på jobben

Nå kommer tipshåndboka som kan gjøre arbeidsplassen din tryggere

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm på konferansen. Foto: Øystein Eian, NHO reiseliv

(ODD ROAR LANGE):  NHO Reiseliv og Likestillings- og diskrimineringsombudet holder onsdag 24. januar kurs om forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen.
Og mange små og store restauranter og overnattingssteder meldte seg på kurset, inkludert alle de store hotellkjedene.
Kurset er et ledd i et større samarbeidsprosjekt der partene i arbeidslivet har gått sammen i arbeidet med å hindre og forebygge seksuell trakassering i reiselivsnæringen, forteller NHO Reiseliv i en pressemelding.

Ingen enkel løsning

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.                             Foto: Øystein Eian/NHO Reiseliv

– Seksuell trakassering er ikke en utfordring som løses med en enkelt kampanje. Et bredt samarbeid der alle parter i arbeidslivet jobber sammen, er helt nødvendig for å hindre og forebygge at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen. Vi sitter på ulik kompetanse, og vi oppnår mer om vi samarbeider, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.
– Jeg synes det er flott at NHO Reiseliv går foran som et godt eksempel. Jeg er glad for at vi kan bidra til at arbeidsgivere får på plass gode systemer for å forhindre og håndtere seksuell trakassering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som åpnet kurset sammen med Krohn Devold, skriver NHO Reiseliv videre.

«Hvor går grensen?»

Kurset «Hvor går grensen» er ett av flere tiltak NHO Reiseliv har tatt initiativ til i samarbeid med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
– Vi ønsker å bidra til å skape gode og trygge arbeidsforhold i reiselivsnæringen. En felles front mot seksuell trakassering sender et signal om at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i vår bransje, sier Krohn Devold. Hun legger til at reiseliv er en stor sysselsetter med over 160.000 årsverk, og at det er mange unge som jobber i bransjen:
– Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet i en jobb på et hotell eller et serveringssted, og det gjør det ekstra viktig å skape trygge rammer rundt dem, fortsetter Krohn Devold.

Strømmes direkte

Over 40 ledere og HR-ansvarlige innen hotell og servering vil delta på kurset i Næringslivets Hus i Oslo. Kurset, som ble strømmet direkte på Facebook, gir informasjon om hva lovverket sier, råd om forebyggende tiltak og veiledning knyttet til varslingsrutiner. 
– Det er mange påmeldte på kurset, og det synes vi er utrolig bra. Det viser at de tar dette på alvor, og tar grep for å hindre og forebygge seksuell trakassering. Dette er et kurs vi vil kjøre flere ganger, og jeg oppfordrer alle ledere til å melde seg på, sier Krohn Devold.
– Kursene er laget for å gi mest mulig praktisk og konkret opplæring. Jeg er helt sikker på at alle arbeidsgivere og fagforeninger trenger opplæring i hvordan de skal håndtere seksuell trakassering for å skape trygge arbeidsplasser, sier Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.            Foto: Øystein Eian, NHO Reiseliv

Utvikler maler for forebygging

Sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber NHO Reiseliv nå med å utvikle en veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
– Målet er at alle bedrifter har klare retningslinjer, maler for varslingsrutiner og en verktøykasse som hjelper dem med å gjøre forebygging og håndtering av seksuell trakassering til en del av personalpolitikken, avslutter Krohn Devold.

Har du reisetips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no

Skjer dette ved minibanken så må alarmen din gå

Skjer dette ved minibanken så må alarmen din gå

Nå skal de ha 250 kroner for å gi deg flysete

Nå skal de ha 250 kroner for å gi deg flysete