Nå lager reiselivet eget veikart for bærekraftige opplevelser

Var misfornøyd med Stortingsmeldingen - laget egen plan

- Veikartet består av visjoner for et bærekraftig reiseliv, status og utviklingstrekk, og en strategi frem mot 2030 og videre mot 2050, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge

(Odd Roar Lange): Virke, Den Norske Turistforening, Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, NCE Fjord Tourism, Norsk Reiseliv, De Historiske Hotel & Spisesteder og Naturvernforbundet som sammen står bak et nytt veikart for bærekraftig turisme. Her skisseres tiltak som båre næringen selv må gjøre, i tillegg til helt konkrete punkter som organisasjonene mener myndighetene må ta tak i.

Misfornøyd

Arbeidet kom i gang etter at Stortingsmeldingen om norsk reiseliv ble lansert i mars. Denne inneholdt gode ambisjoner om et mer bærekraftig reiseliv, men få konkrete tiltak. Derfor lanserer nå næringen selv et veikart for bærekraftig reiseliv. Det var DNT som har stått i spissen for prosjektet - og så har sørget for å samle inn gode innspill fra viktige næringsaktører.

— Turistnæringen er i vekst og blir en stadig viktigere næring for Norge fremover, men vi må ikke måle suksess i antall tilreisende. Et bærekraftig reiseliv har like stort fokus på å ta vare på det folk kommer for å oppleve, og miljøkostnadene må tas med i regnestykket. For å unngå trengsel og overbelastning må det utvikles tilbud for å spre trafikken til flere reisemål og andre sesonger. Vi må tiltrekke oss reisende som gir stor verdiskapning og lav miljøbelastning, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll i en pressemelding.

Historisk 

For første gang har norsk reiselivsnæring samlet seg om et veikart for et bærekraftig reiseliv, og inviterer til debatt og presentasjon av veikartet for klima- og miljøminister Vidar Helgesen under Arendalsuka 2017.

Dette skriver initiativtagerne: I sommer har Norge opplevd en rekordhøy tilstrømming av gjester, både fra eget land og utlandet. Folk vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene sammen jobber for en bærekraftig utvikling. Nå står næringen sammen og lanserer et veikart for bærekraftig reiseliv der visjonen er at Norge i 2030 skal ha befestet sin posisjon som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser.

Slik blir veikartet

— Veikartet er en strategi for hvordan næringen, sammen med myndighetene, kan sikre at Norge i fremtiden tilbyr gode bærekraftige opplevelser. Veikartet består av visjoner for et bærekraftig reiseliv, status og utviklingstrekk, og en strategi frem mot 2030 og videre mot 2050, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

— Vi må sikre at vi, i tråd med at Norge blir et stadig mer populært reisemål, sørger for at vi også ivaretar våre ressurser for fremtidige generasjoner, fortsetter Endresen Normann.

Du kan laste ned veikartet her.

30 millioner turister

– Dersom vi legger en årlig vekst på åtte prosent til grunn, vil vi i 2030 få om lag 30 millioner utenlandske turister til Norge. Alle prognoser tyder på at dette er et realistisk anslag. Det betyr at de neste 10 årene vil det neppe være kun et fåtall kommuner som opplever store besøksstrømmer. Etter hvert som vi blir flinkere til å markedsføre flere flotte steder i Norge, vil flere kommuner få behov for ekstra midler til tilrettelegging og vedlikehold, sier NHO Reiselivs direktør Kristin Krohn Devold i dette innlegget.

PS: Debatten om hvordan Norge kan sikre et bærekraftig reiseliv og presentasjon av veikartet finner sted under Arendalsukatirsdag 15.08.17 kl 13.00 – 15.00 på Vega, Stenkaien ved Tyholmen hotell