Derfor må du bruke en hel dag på å skaffe deg nytt pass

Høyner sikkerheten og sparer penger. Så langt må du reise

(ODD ROAR LANGE): Dagens 141 passkontorer skal fra neste sommer reduseres til 77. Dette har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått og fått vedtatt. Årsaken til det drastiske kuttet er, i følge politiet, at det er for lett å skaffe seg pass på uriktig grunnlag.

– Det er for enkelt i dag å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet, ifølge politiets egne nettsider.

Lang reisetid

Nordmenn som skal ha nye pass har de to siste somrene opplevd ukelange ventetider for timebestilling og timelange køer for drop-in-timer.
Og det er ikke sikkert det blir stort bedre i framtida. I alle fall må mange passøkere i Norge belage seg på å måtte legge inn flere timers reisetid når de skal bestille pass. Men for mange norske passøkere vil passbestilling øke mange timer. Gjerne inntil en hel arbeidsdag.
Men på den annen side, fra 2019 vil alle passkontor i Norge gi publikum tilbud om å bestille time via internett.

Bedre sikkerhet

-For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse, sier politidirektoratet.
Her kan du se en kort animasjonsfilm som forklarer hvorfor.

Og her er oversikten du trenger

Kilde: Politiet/NRK

Kilde: Politiet/NRK