Flyplassansatt tok ni kroner - og fikk sparken

Nå får han en solid i erstatning

En ansatt på Kastrup får 525 000 norske kroner i erstatning. Foto: Odd Roar Lange

En ansatt på Kastrup får 525 000 norske kroner i erstatning. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): En ansatt i sikkerhetskontrollen i København Lufthavn Kastrup tok ni kroner som en passasjer hadde glemt igjen i sikkerhetskontrollen. Mannen ble avslørt av et overvåkningskamera og den ansatte fikk sparken.

Men nå har saken fått en helt ny vending, skriver det danske Fagbladet.
Forklaringen er denne: En passasjer glemte igjen noen småmynter i sikkerhetskontrollen. og pengene ble tatt vare på av de ansatte. Men etter noen dager var pengene forsvunnet, og ved å sjekke videopptak kunne de se at en sikkerhetsansatt tok pengene. Denne ansatte, som har vært i jobben i 13 år, tok i følge sin egen forklaring å la pengene i en stor sparebøsse som samlet inn penger til et veldedig formål. Sparebøssen stod et annet sted inne på flyplassområdet.

Den aktuelle mannen forklarte dette umiddelbart da han ble spurt om han hadde kjennskap til de forsvunne myntene.

Allikevel mente mannens arbeidsgiver at han måtte avskjediges. Men København byrett kom til en annen konklusjon. De mente at mannen og hans kolleger ikke hadde fått en instruksjon i hvordan slike gjenglemte småmynter skulle håndteres. Dermed må arbeidsgiveren betale 400 000 danske kroner (ca 525 000 norske kroner) i er erstatning.
Kastrupledelsen ønsker, i følge Fagbladet, ikke å kommentere saken eller dommen.