«Derfor mister Moldejazz millionstøtte»

Mens denne byen feirer budsjettopptur

Moldejazz er en av Romsdalregionens store kulturarrangement og skaffer millioner til reiselivskassa. Foto: Odd Roar Lange

Moldejazz er en av Romsdalregionens store kulturarrangement og skaffer millioner til reiselivskassa. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Samtidig som Reiselivs-Molde gir gass og ønsker tettere samarbeid med kulturaktører så kan det bli mindre penger i kassa til Moldejazz neste år.
Flertallet på Stortinget mener det er nødvendig med en utjevning når det gjelder statlig støtte til festivaler. Festivalordningen er en del av Kulturfondet og forvaltes av Norsk kulturråd. Offentlige tilskudd til festivaler som Kongsberg Jazzfestival og Moldejazz ligger på veldig forskjellig nivå, skriver lokalavisa Laagendalsposten.

Jakter på pengestøtte

«Offentlige tilskudd til, til dels sammenlignbare festivaler som for eksempel Moldejazz og Kongsberg Jazzfestival, ligger på veldig forskjellig nivå. Det er få eller ingen objektive kriterier som tilsier hvorfor ulikhetene er så store som de er.  Flertallet i Familie- og kulturkomiteen mener at en videre utjevning, mellom festivaler som er sammenlignbare i størrelse og kvalitet, bør gjennomføres», skriver medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i sine merknader til forslaget til statsbudsjett.

Mer penger i kassa?

Problemet kan også bli løst ved at Kongsberg får mer penger uten at det kuttes for Moldejazz.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, som utgjør mindretallet, foreslår nemlig i tillegg å bevilge 45 millioner kroner mer til Kulturfondet.
15 millioner av dette vil de øremerke til festivaler.
Festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival, Kai Gustavsen, sier til Laagendalsposten at Moldejazz totalt får ti millioner kroner mer i offentlig støtte enn Kongsberg Jazzfestival. I dette beløpet ligger både statlig, fylkeskommunalt og kommunalt tilskudd.
– Det er alltid staten som går foran, sier Gustavsen, til lokalavisa.
– Jeg leser det slik at hele Stortinget vil utjevne forskjellene i statlig støtte. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd, sier festivalsjef Gustavsen. Nå blir det opp til Kulturrådet hvordan fordelingen blir.
Og dette kan bli avgjort allerede en av de nærmeste dagene.