Det er disse stedene du bør dra på norgesferie i sommer

Dette er turene som tar pusten fra deg - på en god måte

Ser det ikke fantastisk ut? Prøv Midsundtrappene i Møre og Romsdal i sommer. Foto: Odd Roar Lange

Ser det ikke fantastisk ut? Prøv Midsundtrappene i Møre og Romsdal i sommer. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): 16 av våre mest populære turiststier får tilskudd gjennom ordningen Nasjonale turiststier. Støtten går blant annet til besøksforvaltning og tilrettelegging. Detter forteller Miljødirektoratet.

– Ordningen med nasjonale turiststier er en suksess. Derfor gir regjeringen mer penger til skilting, merking og annen tilrettelegging over hele landet. Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

-Å få disse pengene er et viktig signal fra Miljødirektoratet for at vi i neste runde skal komme inn i ordningen Nasjonale Turiststier. I løpet av våren vi turer i området også bli merket etter DNTs regler slik at turområdet blir tilgjengelig for både nordmenn og utlendinger. Vi er med i det gode lag. Og det er veldig positivt for oss, sier prosjektleder for Midsundtrappen, Kolbjørn Ove Stølen til Thetravelinspector.no
-Nå skal vi som har fått tildelt penger møtes hos Miljødirektoratet den 5. april. Det møtet ser vi veldig frem til, sier «Midsundtrappenes far», Kolbjørn Ove Stølen.

Populære turistmål

I Norge har vi flere naturområder som er svært populære turistmål. Stort besøk fører ofte til utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og slitasje.
For å gi lokale krefter mulighet til å legge bedre til rette for turistbesøk, ble tilskuddsordningen Nasjonale turiststier innført i 2017.
Det er også fastsatt et kriteriesett der det kan søkes om å bli autorisert som Nasjonal turiststi. Det forventes at de første stiene blir autorisert i 2019.
Stiene som er autorisert vil bli prioritert ved tildeling av tilskuddsmidler fra 2020.

Bli med på fjellturer i sommer.

Bli med på fjellturer i sommer.

Tildelingen de 11,5 millioner kronene som er satt av i for 2019 er nå klar. 16 av 22 søkere får tilskudd i år. 5 av disse har ikke mottatt tilskudd tidligere.

Disse får tilskudd

Får tilskudd for første gang:

Nigardsbreen, Luster, Sogn og Fjordane: fjellvakttjeneste og informasjonsarbeid.
Skagsvola, Trysil, Hedmark: parkering, bussplass, informasjon, og arbeid med besøksstrategi.
Fjellheisen, Tromsø, Troms: tilrettelegging av sti og vertskap.
Dronningruta, Øksnes, Nordland: prosjektledelse og tilrettelegging av stien.
Midsundtrappene, Midsund, Møre og Romsdal: ferdselstellere og brukerundersøkelser.

Har også fått tilskudd tidligere:

Romsdalseggen, Rauma, Møre og Romsdal: oppgradering, tilrettelegging og søppelhåndtering.
Segla, Lenvik, Troms: helhetlig planlegging, blant annet for toalett og skilting.
Gaustatoppen, Tinn, Telemark: besøksstrategi, inkl. sårbarhetsanalyse.
Reinebringen, Moskenes, Nordland: tilrettelegging av sti og infrastruktur ved stiens start.
Oppstemten, Bergen, Hordaland: tilrettelegging av stien.
Kjerag, Forsand, Rogaland: besøksstrategi og sårbarhetsanalyse, utvikling av betalingssystem for parkering.
Preikestolen, Forsand, Rogaland: vinterberedskap og tilrettelegging av sti.
Rødøyløva, Rødøy, Nordland: tilrettelegging av sti.
Besseggen, Vågå, Oppland: fjellvakttjeneste, informasjonsmateriell, prosjektledelse, brukerundersøkelser og beredskapsplan.
Fossestien i Geiranger, Stranda, Møre og Romsdal: sårbarhetsanalyse, informasjon, tilrettelegging.
Engabreen, Meløy, Nordland: sårbarhetsanalyse, merking, helhetlig planlegging og prosjektledelse.

Les om Midsundtrappene her

Denne turen tar pusten fra deg - minst to ganger

OTRØYA på Romsdalskysten (Dagbladet): Norge har både Besseggen, Trolltunga, Svolværgeita og Romsddalseggen. Nå har det kommet en ny fjellattraksjon.Den bratte fjellsida til Rørsethornet (659 moh) helt ytterst på Romsdalskysten var glatt, gjørmete og lite innbydende. Da tok fjellglade innbyggere i kystkommunen Midsund i Møre og Romsdal et smart grep.

Det er i tillegg satt av i underkant om lag 900.000 kroner til drift av prosjektet og utgifter ved autorisasjoner senere i år.

– Vi gir fortsatt penger til nasjonale ikoner som Preikestolen, Besseggen og Gaustatoppen. Det har gitt gode resultater i form av færre redningsaksjoner og mindre forsøpling. På Trolltunga ble antall redningsaksjoner redusert med to tredeler fra 2016 til 2018, selv om det kom mange flere besøkende. I år får noen nye prosjekter penger, blant annet stien til Nigardsbreen, stien opp til toppen av fjellheisen i Tromsø og Misundtrappene ved Molde. Dette gir økt lokal verdiskaping uten å ødelegge naturen som folk kommer for å oppleve, sier Elvestuen.

Romsdalseggen får også penger fra miljødirektoratet. Foto: Odd Roar Lange

Romsdalseggen får også penger fra miljødirektoratet. Foto: Odd Roar Lange

Flere turmål får støtte til arbeid med besøksforvaltning. Det innebærer langsiktig planlegging for å legge til rette for bærekraftig bruk av et område, slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, bidrar til lokal verdiskaping og ivaretar naturverdiene. En betydelig del av midlene går også til tilrettelegging og restaurering av stier, samt ulike informasjonstiltak.

Frøydis Laxaa, Marita Bjørglund og Kristine Salmi Ronesen kastet nesten alle klærne på fjellet Segla på Senja. - Jeg er bare ung en gang, og ville gjøre det før jeg blir gammel, sier Frøydis Laxaa da de vant fotokonkurransen Naking i kortreist.no.  Foto: Fredrik Olsen

Frøydis Laxaa, Marita Bjørglund og Kristine Salmi Ronesen kastet nesten alle klærne på fjellet Segla på Senja. - Jeg er bare ung en gang, og ville gjøre det før jeg blir gammel, sier Frøydis Laxaa da de vant fotokonkurransen Naking i kortreist.no. Foto: Fredrik Olsen

Samarbeid med flere aktører

Årets tildeling skal bidra til at enda flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turiststiene.
I dette arbeidet er det nødvendig å sikre lokal forankring og et bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning.
Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver. Den krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.
De som har fått tilskudd, er blant annet destinasjonsselskaper, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Autorisasjonsordning for turiststier

Status som Nasjonal turiststi gis til et begrenset antall stier. Antall stier som blir autorisert skal ikke overstige 15. Målet med autorisasjonsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid, lokal verdiskaping og god besøksforvaltning i tråd med prinsippene i «Mot et bærekraftig reiseliv – veikart for reiselivsnæringen i Norge».

Miljødirektoratet leder dette arbeidet, og regner med å autorisere de første nasjonale turiststiene i 2019.