Nå er 27697 norske pass sporløst forsvunnet

Slik kan svinderne skape trøbbel for deg

(ODD ROAR LANGE): Titusenvis av norske pass er kommet på avveie. Bare i løpet av ni første månedene i år ble det meldt om 27697 pass som var tapt/stjålet. Dette er 769 færre enn samme periode i fjor. 2017 var et rekordår når det gjelder pass som kom på avveie.
Og dersom du er en av dem som oppbevarer passet ditt på en likegyldig måte så bør du kanskje tenke deg litt om.

Dette gjør de med passet ditt

- Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet.
Hvert år blir 33 000 norske pass meldt stjålet eller mistet. Det tallet er alt for høyt, slår Politidirektoratet fast. Og nå kan du bli nektet pass i tre år dersom du ikke tar godt vare på passet ditt.

Nektes nytt pass

Politiet strammer derfor inn reglene for utstedelse av nye pass til dem som roter bort passet sitt.
Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor de som gjentatte ganger mister passene sine.
Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten. Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass. Og «mistet pass» kan også være pass som du roter bort hjemme og ikke finner igjen før du skal reise. Når du bestiller nytt pass så skal det gamle innleveres for makulering. Dersom du ikke har med det gamle passet ved bestilling så må du enten levere det inn ved henting av det nye (og da må det hentes på politistasjonen), eller du må melde det gamle passet som tapt.

Slik er reglene

• Ved to tapsmeldinger innenfor en tiårsperiode skal passinnehaver varsles skriftlig om at ytterligere tap kan medføre vurdering av sanksjoner i form av begrenset gyldighetstid for nytt pass, eventuelt passnektelse. Advarselen skrives i merknad til søknaden.

• Ved tre tapsmeldinger innenfor en tiårsperiode bør det vurderes om vilkårene for passnektelse er tilstede, ev. om gyldighetstiden for nytt pass bør begrenses, for eksempel til 3 år. Også tidligere tap av pass (utover de siste 10 år) kan tas i betraktning ved vurderingen.

• Dersom det etter tidligere tapsmeldinger er innvilget pass med begrenset gyldighetstid, og også dette passet også meldes tapt, bør ny søknad om pass ikke innvilges før det er gått minst tre år. Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted.

• Også tidligere tap av pass (utover de siste 10 år) kan tas i betraktning ved vurderingen.

Denne nye politi-kiosken skal redde reisene dine

(Dagbladet): I flere år har politiet ventet på de nye biometrikioskene som skal brukes når nordmenn skal bestille pass. Og nå bæres de på plass ved flere av landets politistasjoner. Og med bedre bilder og bedre lagring av informasjon i en innebygd databrikke blir passene sikrere og bedre enn tidligere.