Fem minutter som kan gi deg tusenlapper tilbake

Dette bør du vite før du dropper flyklagen din

Y24A9044.jpg

(ODD ROAR LANGE): Hvor lenge varer egentlig en flyreise? Dette kan virke som et underlig spørsmål, men kan være viktig når det gjelder dine rettigheter ved eventuelle forsinkelser. Flyselskapene ønsker gjerne å fremstille forsinkelsen som kortest mulig, slik at de kanskje kommer under de forskjellige tidsgrensene som utløser erstatningsplikt.

Hvor lenge var flyet forsinket?

Som da Norwegian hevdet at en forsinkelse på flyet fra Oslo til Edinburgh.
Norwegians flyvning D81641 fra Oslo til Edinburgh 9. mars 2018 ble forsinket med to timer og 59 minutter. Forsinkelse som medfører at passasjerene kommer frem til det endelige bestemmelsesstedet tre timer eller mer etter det planlagte ankomsttidspunktet gir rett til erstatning, med mindre flyselskapet godtgjør at «forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet«.

Transportklagenemnda mener

Da saken ble behandlet i Transportklagenemnda for fly fremgår det av movement log at «actual time of arrival» var kl. 18.39, og at forsinkelsen var 179 minutter.
Norwegian har vist til at dette var tiden for parkering av flyet ved gate. Det er imidlertid tidspunktet for når dørene åpnes som er relevant når tidspunktet for faktisk ankomsttid skal beregnes.
Det vises til EU-dom C-452/13 (Germanwings) og kommisjonens tolkningsveiledning punkt 3.3.3.
Nemnda mener at dersom flyselskapet ikke kan dokumentere på hvilket tidspunkt dørene ble åpnet, må det legges til fem minutter. Det vises videre til at dansk nemnd har begynt med en slik praksis, skriver Transportklagenemnda.

Klager har krevd dekket utgifter til forpleining og utgifter til buss- og togbilletter. Transportklagenemnda - fly anbefaler at Norwegian dekker klagers utgifter til forpleining med kroner 229, samt standarderstatning etter forordningen med 250 euro pr. passasjer.