Regjeringen advarer mot cruisebransjens miljøbomber til Nord-Norge

Ber nordnorske ordførere droppe forurensende cruisedrøm

Mørke skyer over deler av norsk cruisefremtid. Foto: Odd Roar Lange

Mørke skyer over deler av norsk cruisefremtid. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): - Representanter fra Kyst-Norge må sette seg ned sammen og bli enige om hvordan Norge skal fremstå som en samlet cruisenasjon. Vi kan ikke ha ett regelsett i sør og et helt annet i nord.
Det sier Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet, til Thetravelinspector.no bare få uker før Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for grønn skipsfart.

Legger regningen på bordet

Atle Hamar kommenterer saken etter at 15 ordførere fra Nord-Norge i et felles brev ønsket å overta cruiseskipene som Fjord-Norge ikke lenger vil ha på besøk.
Etter flere år med sterk kritikk mot sesongvis overturisme og luft- og sjøforurensing har flere havner i Fjord-Norgeregionen bestemt seg for å si nei til miljøverstingene.
Og gjennom et partnerskap med elleve andre norske cruisehavner har Bergen Havn utviklet et nytt system for karakterisering av et cruiseskips miljøavtrykk. De skal nå betale for det energiforbruket de hadde da de lå i havn: Jo høyere forbruk, jo høyere blir prisen.
- Systemet heter Environmental Port Index (EPI), og en av de viktigste oppgavene er å fange opp hvordan et skip utfører seg i havna, sier miljøleder Even Husby i Bergen Havn til Thetravelinspector.no.

Men kommuner i nord vil altså ta i mot skipene som naboene i sør ikke vil ha besøk av.

«I fjordene er restriksjonene mot cruisenæringen blitt omfattende, og til dels urealistiske. Cruiserederiene ser derfor etter alternative seilingsruter. Denne endringen er en lissepasning til Nord-Norge, som nå får en gylden mulighet til å gjøre seg attraktiv, og dermed øke inntekter fra et stort og voksende cruisemarked, mener Erik Joachimsen, i Cruise Nord-Norge & Svalbard – cnns.no, som har skrevet det åpnet brevet «Cruise fra fjord mot nord» på vegne av en rekke profilerte ordførere fra 15 ulike kommuner i Nord-Norge.
Du kan lese hele brevet fra de femten ordførerne her.

Nord-Norge vil ha cruiseverstingene som Fjord-Norge stopper

(ODD ROAR LANGE): Mens cruisehavnene i Fjord-Norge går sammen for å begrense forurensingsproblemer knyttet til cruiseturisme så går 15 ordførere i Nord-Norge motsatt vei. Nå tar de til orde for å ta i mot cruiseskipene som Fjord-Norge sier nei takk til. Målet er å øke cruisetrafikken som de mener er svært lukrativ.

«Kronargumentet mot cruisetrafikken har vært at «cruisepassasjerene ikke legger igjen penger på land». Dette er feil. Ingen driver veldedighet over rederiene; dette er god samfunnsøkonomi og god bedriftsøkonomi, også på land.», skriver Joachimsen, som altså har fått med seg 15 ordførere får å gi politisk tyngde i brevet.

- Selv ikke ordførere kan fjerne seg fra det faktum at befolkningen i større og større grad ønsker økt bærekraft og reduserte utslipp til lands og til vanns, sier Atle Hamar, som slår fast at redusert lokal forurensing er like viktig i nord som i sør.
- Vi vil ikke ha miljøbombene som spyr ut forurensing til verken verdensarvfjorder eller andre havner, sier Atle Hamar.

Cruisenæringen har vært i sterkt fokus i samfunnsdebatten gjennom hele 2018, særlig i forhold til bærekraft målt i miljøavtrykk, overturisme og verdiskaping. Noe av kritikken har vært berettiget, mens veldig mye er basert på synsing og slurv med fakta.
— Rune Rafaelsen i Sør-Varanger, Kristina Hansen i Nordkapp, Aina Borch i Porsanger, Monica Nielsen i Alta, Alf E. Jakobsen i Hammerfest, Kristin Røymo i Tromsø, Rune Edvardsen i Narvik, Marianne Bremnes i Harstad, Tove Mette Bjørkmo i Sortland, Eivind Holst i Vågan, Remi Solberg i Vestvågøy, Ida Marie Pinnerød i Bodø, Sigurd Stormo i Meløy, Geir Waage i Mo i Rana, Johnny Hanssen i Brønnøysund, Erik Joachimsen fra Cruise Nord-Norge & Svalbard

Ny plan før påske

«Flytrafikken står for mesteparten av forurensingen, mens det er cruisenæringen som har måttet tåle støyten fordi utslippene blir svært synlig når den akkumuleres i trange fjorder», skriver de cruiseivrige ordførerne.

-Cruiseskipene står alene for hele 17 prosent av de forurensende utslippene til den totale skipstrafikken langs kysten, og fortsatt er det det en stor del av cruiseflåten som bruker tungolje som drivstoff, sier Atle Hamar.

Klima- og miljødepartementet jobber med en handlingsplan for «grønn skipsfart» som skal skal legges frem frem før påske. Her vil det klart fremgå hva som er Stortingets samlede ønske: Det skal være like utslippsregler for hele den norske kysten, forteller Klima- og miljødepartementet

Still strengere krav

-Vi kan ikke være en nasjon som fremstår som utydelig når det gjelder målet om lavest mulig forurensing i lufta og havet fra cruisetrafikken. Norge kan ikke stanse veksten i cruisetrafikken. En vekst som er stipulert til minst 40 prosent. Men derfor er det viktig at vi har klare og tydelig krav - som gjelder både i nord og sør, mener statssekretæren, som trekker frem Glacier Bay nasjonalpark i Alaska sine klare krav og begrensninger som en farbar en vei for cruisehavner i Norge.
-Og minst like viktig: Innbyggerne i nord har krav på en like ren luft og like ren sjø som befolkningen i sør, påpeker statssekretær Atle Hamar.

Thetravelinspector.no vil følge denne saken videre.
Vet du noe om denne saken, eller har du synspunkt eller innspill: send det gjerne til orl@thetravelinspector.no