Ny ombygging på Gardermoen - dette må du vite

Ikke gjør denne feilen hvis du skal reise med fly de neste ukene

Her kommer nye rullebånd på Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Mandag 8. oktober er det 20 år siden Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet. I mange av årene som har gått har det vært stadige ombygginger og utbygginger i takt med behovene.
Nå skjer det igjen. Gatene B1-B8 har lengst gangavstand fra sentralområdet i terminalen på Oslo lufthavn. For å korte ned gangtiden til disse gatene blir det nå installert rullefortau i begge retninger.
Avinor har inngått kontrakt for leveransene og arbeidene med installasjon og oppgraderinger av området starter tirsdag 9. oktober.

Og pass på at du legger inn litt ekstra tid til flyreisene dine de kommende ukene.

Permanent løsning

- De midlertidige tillatelsene for gangbroen og B-gatene er forlenget til ut 2021 med en intensjon fra vår side om å gjøre bygget permanent, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.
- Vi har tatt til oss de reisendes tilbakemelding om gangavstanden, og installerer nå rullefortau for å gjøre reiseopplevelsen bedre.

Reisende må benytte shuttlebuss

Husk å beregne ekstra tid hvis du skal fly fra Gardermoen de neste ukene.

Husk å beregne ekstra tid hvis du skal fly fra Gardermoen de neste ukene.

Fra 9. oktober og i de fire påfølgende ukene vil gangbroen være stengt for å få utført byggearbeidene. Det etableres «buss for gangbro» i perioden hvilket betyr at de reisende fra Oslo lufthavn må benytte shuttlebuss når de skal reise fra en B-gate.

- Vi har opprettet en egen shuttle-buss-gate i innlandsterminalen. Passasjerveien til B-gatene vil bli skiltet via denne gaten, og bussene vil frakte de reisende til sine B-gater kontinuerlig. Den omlagte passasjertrasèen vil være godt merket i denne perioden, forklarer Westher Andersen.

Ankommende passasjerer til Oslo lufthavn, hvor flyet parkerer på en B-gate, vil bli hentet med buss på flyet og kjøres til ankomsthall/bagasjeutlevering eller til transfer-punktet, dersom man skal videre med fly fra Oslo lufthavn.

Etter den innledende byggefasen på fire uker, vil gangbroen åpnes for avreisende passasjerer. Ankommende passasjerer vil busses direkte til ankomsthall/bagasjeutlevering/transferpunktet frem til området er klart i desember.

Bussene vil gå kontinuerlig mellom gate A16 og B-piren, med hyppige avganger i tidsrommet hvor det avvikles trafikk.

Beregn ekstra tid

Passasjerer som skal reise fra en B-gate bes følge skilting som normalt. Skiltingen blir tilpasset den aktuelle situasjonen i ombyggingsperioden.

- «Buss for gangbro» er planlagt slik at det ikke skal ta lengere tid å komme seg frem til B-gatene, men det kan likevel være lurt å beregne 5-10 minutter ekstra gangtid fra sentralområdet i terminalen for passasjerer som skal reise fra en B-gate, sier Westher Andersen, og fortsetter:

- Med rullefortau vil det i fremtiden blir enklere og raskere å reise fra B-gatene i terminalen, og vi ser frem til å ønske våre reisende velkommen til de nyoppussede områdene i desember, avslutter Westher Andersen.