Kan den nye reiselivsdirektøren løse disse oppgavene?

Hvorfor benyttet de ikke sjansen til et bedre reisevalg?

IMG_1783.jpg

(ODD ROAR LANGE): Reiselivsselskapet Visit Nordmøre & Romsdal AS har ansatt ny reiselivsdirektør for regionen på nordvestlandet. 
Og onsdag offentliggjorde styret i selskapet at venstrepolitiker Pål Farstad er har fått jobben.
Farstad har vært stortingsrepresentant i fra 2013 til 2017, men ble ikke gjenvalgt. Nå er han i stedet valgt til å lede ulike samarbeidsprosjekt i to regioner av Møre og Romsdal som har enorme samarbeidsproblemer:
1: Sjukehussaken, der Molde får lokaliseringen av nytt fellessjukehus på bekostning av Kristiansund, har fått tusenvis av fakler og hundrevis av kommentarfelt til å ta full fyr.
Det har vært brennhett begge steder. Og det synes absolutt ikke å ta slutt.
2: Diskusjonen om den nye fergeløse kystriksvegen følge traseen Møreaksen eller Romsdalsaksen har ikke fått helt den samme temperaturen. Men også her har hatefulle ytringer i sosiale medier gode kår. Fra utsiden av regionen kan hatet rundt sjukehussaken sees på med stor undring. 
Og å ansette en politiker som har jobbet med disse sakene når saksdokumentene fortsatt er varme er ingen smart løsning. Knapt en avgjørelse vil kunne bli tatt uten å bli vurdert opp mot tidligere politiske veivalg.

Fremtidens mann eller kvinne

Visit Nordmøre & Romsdal trengte en ny direktør med bred reiselivserfaring og mulighet for, med tydelige visjoner, å løfte næringen i en tid der mange opplever solide oppgangstider.
Stillingen skulle vært fylt av en person med internasjonal og nasjonal kompetanse fra et reiseliv i rasende utvikling. Fra analog fortid til digital fremtid - der de beste for lengst er kommet veldig mye lengre enn Nordmøre og Romsdal.

Dette var virkelig en god sjanse til å skaffe seg en person med gjennomslagskraft, samlingskraft, utviklingskraft og solid reiselivskunnskap. Det får de ikke med det valget som er tatt.

Selskapet har bare fire ansatte - og det betyr at direktøren må ha begge hendene på rattet fra første dag. Evnen til å ta kjappe og gode valg, være systematisk, kompromissløs og fokusert - og samtidig gode analytiske evner basert på kjennskap til reiselivet er nøkkelegenskaper. 
Sjelden har det vært viktigere å ansette en god fagperson enn i denne stillingen. 
Det har ikke dette styret gjort.
Og det er all grunn til et medlemsopprør.

Svak levering

- Pål Farstad har ikke utdannelse innen reiseliv, men var blant annet saksordfører for Reiselivsmeldingen som ble vedtatt nå i år, han har bred erfaring fra Næringskomiteen og vet hvilke tema som er viktig for reiselivsbransjen, sier styreleder og høyrepolitiker Lars Olav Hustad i Destinasjon Nordmøre & Romsdal til Romsdals Budstikke.  

Reiselivsbransjen er - for ordens skyld - strengt tatt ingen bransje, men en næringskjede. Det gjør jobben utfordrende og oppgavene komplekse. Samarbeid er en suksessfaktor. 

Reiselivsmeldingen som ble levert i mars 2017 var etterlengtet, men endte i stedet opp som et svært svakt og sterkt kritisert produkt.
Det er i beste fall å se på som en oppsummering av reiselivet slik det er i dag. Det ble ingen veiviser og dokumentet tar knapt nok noen veivalg. Den har mange åpenbare mangler og derfor ble Reiselivsmeldingen sterkt kritisert i fagkretser. 

Måtte gjøre jobben selv

Og de største aktørene i næringen endte med å selv måtte utarbeide et veikart for reiselivet noen måneder etter at Reiselivsmeldingen ble presentert.
Å være saksordfører for den viktigste meldingen for reiselivet på 17 år kan knapt være noe som kommer på plussiden i denne ansettelsesrunden. Snarere tvert i mot.
Rekrutterings- og ansettelsesprosessen ble frem til styrets ansettelse gjennomført av det lokale rekrutteringsselskap Mindmap AS i Farstads hjemby Kristiansund.
Hvilken erfaring og kompetanse de har med reiselivsrekruttering på dette nivået kjenner jeg dessverre ikke. 
Men jeg kjenner til flere sterke direktørkandidater, som av strategiske grunner ikke har søkt uoppfordret, som ville vært åpenbare å kontakte (uten å ha blitt det) - og som kunne skapt det nødvendige løftet for et stort antall nye reiselivsarbeidsplasser i regionen. 

Kvalitet fremfor kvantitet

- Han har også opparbeidet seg et stort nettverk, noe som gjør at han på mange måter kan være en døråpner for oss, fortsetter Lars Olav Hustad.

Reiselivsdirektøren i Nordmøre og Romsdal trenger ikke et stort kontaktnett, men et riktig kontaktnett og betydelig kompetanse innen den sektoren han skal lede. 
Valget av Pål Farstad som reiselivsdirektør er et kontroversielt valg. I avisenes kommentarfelt er allerede hans politiske ståsted i de forannevnte betente saker allerede mottatt med både jubel og kritikk.

Reiselivsnæringen har ingen tradisjoner med å ta diskusjoner som dette i åpne fora. Det kommer ikke til å skje denne gangen heller. Men meningene er sterke og debatten er allerede i full gang - og den kommer til å foregå i interne eposter og i direkte chatmails. 

Pål Farstad - nye reiselivsdirektør for Nordmøre og Romsdal.              Foto: Venstre

Til avisa Tidens Krav lover Farstad «å gi jernet» og å besøke mange av medlemmene i regionen.
Det kommer ingen signaler om hvilke retning han ønsker å gå eller hvordan han mener slagordet «Friske opplevelser» skal fylles med innhold. Dét er ikke nødvendigvis Farstads skyld. Det er ikke sikkert han ble spurt om det en gang.

Slå sammen enhetene

I norsk reiseliv er det allerede overbefolket med destinasjonsselskap og små reiselivsselskap. Det er ineffektivt og kostnadskrevende. 
Dersom Pål Farstad vil reiselivet i Nordmøre og Romsdal vel - og det er det ingen grunn til å tvile på  at han vil - så jobber han målrettet for å gjøre sin egen jobb overflødig. Ved at de tre reiselivsselskapene i Møre og Romsdal slår seg sammen til ett senest innen 2020. 
Pål Farstad starter i den nye stillingen 1. januar neste år. Da har han to år på seg.
Innsparinger og nedskjæringer er jo kompetanse stortingspolitikere vet en den om. Den kan komme til nytte etter livet på Løvebakken.