NÅ FÅR MOLDE EN «PLAN A» FOR REISELIVET

Ny kommune, ny satsing, nye planer - nå er det håp

Nytt og gammelt på Romsdalsmuseet.                     Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): — Molde har en av landets lengste turisttradisjoner. Men Molde mangler en reiselivsplan. Dette mente jeg i denne kommentaren om reiselivet i Molde i slutten av august i år.

° Molde har ingen tydelig turiststrategi.
° Molde har ingen turistsjef.
° Molde har ingen turistkomite.
° Molde har ikke noe turistkontor.
° Molde bruker i liten eller ingen grad eksisterende lokalbuss som turistopplevelse.    (Pendelbussen/Ringbussen)
° Molde har en økning i cruisetrafikken uten at det er diskutert om dette er riktig (jfr bærekraft) 
° Molde har ikke noe klar reiselivsprofil.
° Molde har slagordet «Molde stikker seg ut». Du skal være mer enn patriot for å mene at det er    riktig.
° Molde har ingen tydelig bruk av mat og kultur i forhold til turisme.

Ny plan for ny storkommune

Men nå er det håp. Sentrale aktører i kommunene Molde, Nesset og Midsund - som snart skal bli til en ny felleskommune er i full gang med å lage en såkalt masterplan for reiselivet i Molde.
Næringsforeningene i Nesset, Midsund og Molde søkte og fikk tildelt penger fra Møre og Romsdal fylkeskommune og GassROR IKS til å utarbeide en masterplan for reiselivsnæringen

Planen skal ha konkrete forslag for hvordan man skal løfte reiselivet fra dagens 2017-nivå og opp til et nytt og bedre 2030-nivå.
 
Og i dag var nærmere 50 personer fra de tre kommunene samlet for å identifisere suksesser, utfordringer, vyer, problemer, drømmer og løsninger.
Gruppen - også med nye deltagere - skal møtes igjen 11. januar i Molde for et nytt arbeidsmøte. Og i midten av mars skal konsulentfirmaet 2469 Reiselivsutvikling ha skissen klar for hvordan Nye Moldes reiseliv skal utformes.

IMG_3372.jpg

Suksessene

Flere andre kommuner i Norge har laget tilsvarende planer for sin kommune og region. Felles for dem som har lykkes er at Kommunene har tatt plass i førersetet og at de er villig til å satse penger på reiselivet. De har sett at investerte kroner i reiselivet betaler seg tilbake mange ganger i form av tilflytting, skatteinntekter, innovasjon, bærekraft - og ikke minst trivsel og god helse for innbyggerne. 
Først når Kommunene komme skikkelig på banen - og bestemmer seg for at «ja, vi vil satse på reiseliv» blir det fart over sakene. Og da er det mulig å lykkes med private investeringer som gjør vei i vellinga.

Med ny masterplan for reiselivet i Molde er man godt på veg. Det ser foreløpig lyst ut for Reiselivs-Molde

Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no