Nå får nye Molde endelig sin nye reiselivsplan

Pengene er på plass. Men hvordan Molde skal få flere turister?

(ODD ROAR LANGE): Møre og Romsdal Fylkeskommune har svart ja på en reiselivssøknad fra de tre næringsforumene i romsdalskommunene Molde, Nesset og Midsund . Pengene fra fylkeskommunen skal brukes til å finansiere halvparten av utgiftene til en ny masterplan for reiseliv for Molderegionen. 
Planen skal i utgangspunktet inneholde en overordnet plan for reiselivsutviklingen i de tre kommunene som skal bli nye Molde kommune.

Bruk mer penger

·  Det overordnede målet med planen er at regionen skal tiltrekke seg flere gjester som er lengre i regionen og slik bruker mer penger, skriver Møre og Romsdal Fylkeskommune i sitt tilsagnsbrev.
·  Masterplanen skal resultere i konkrete tiltak innenfor produktutvikling som skal gjennomføre lokalt.
·  Masterplanen skal også definere en tydelig posisjon og reiselivsprofil for Molderegionen.

Starter i høst

Leder for Molde Næringsforum Britt Flo og Molde kommunes ordfører bekrefter overfor Thetravelinspector.no at arbeidet med å sette ned en arbeidsgruppe allerede er i gang. Og oppstartsmøte for arbeidsgruppen kan skje allerede i løpet av få uker.

Finansieringsplanen har en ramme på i alt 750 000 kroner, der fylkeskommunen nå har sagt ja til å dekke halvparten.

Ørsta og Rauma er kommuner i Møre og Romsdal som har utarbeidet masterplaner for reiseliv. Mens Moldes nabokommuner Eide og Fræna (snart Hustadvika kommune) også har bestemt seg for å lage sin plan. Geiranger kommune på Sunnmøre i godt i gang med sin plan.
Masterplaner for reiseliv er blitt det nye store innen for norsk satsing på turisme.

Les mer: Derfor er ikke Molde noen turistby