- Hjelp, jeg finner ikke igjen passet mitt

- Hjelp, jeg finner ikke igjen passet mitt

Gjør du denne feilen så kan utenlandsferien havarere før den har begynt.

pass.jpg

(Odd Roar Lange): – Hjelp, jeg finner ikke passet mitt! 
Kjenner du igjen den kjipe følelsen? Det er få dager igjen til ferien, og du vet at det er lange køer på passkontoret. Og: Passet er forsvunnet. Da er gode råd dyre. Her er en måte du kan skaffe deg pass på - uten å måtte vente i de lange køene.

Tapt og forsvunnet

I løpet av fjoråret mistet 33 000 nordmenn passet sitt. Enten ved at det ble stjålet eller at de ble mistet - eller kanskje bare lagt på en smart plass som er umulig å huske når du trenger passet. 
Melder du passet ditt som tapt så blir det gjort ugyldig med en gang. Du må bestille nytt pass omgående, og det hjelper ikke at du finner igjen det gamle og heller tar dette i bruk. 

– Et pass som er registrert tapt vil være registrert som ugyldig for alltid, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
– Derfor vil ikke passet slippe gjennom passkontrollen. Derfor må du skaffe deg nytt ordinært pass med 10 års gyldighet, eller bestille nødpass som gjelder for en kortere periode.. 

Og: Dersom du har et litt skjødesløst forhold til passet ditt kan du ende i skikkelig trøbbel

Slik er tapsreglene

• Ved to tapsmeldinger innenfor en tiårsperiode skal passinnehaver varsles skriftlig om at ytterligere tap kan medføre vurdering av sanksjoner i form av begrenset gyldighetstid for nytt pass, eventuelt passnektelse. Advarselen skrives i merknad til søknaden.

• Ved tre tapsmeldinger innenfor en tiårsperiode bør det vurderes om vilkårene for passnektelse er tilstede, ev. om gyldighetstiden for nytt pass bør begrenses, for eksempel til 3 år. Også tidligere tap av pass (utover de siste 10 år) kan tas i betraktning ved vurderingen.

• Dersom det etter tidligere tapsmeldinger er innvilget pass med begrenset gyldighetstid, og dette passet også meldes tapt, bør ny søknad om pass ikke innvilges før det er gått minst tre år. Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted.

• Også tidligere tap av pass (utover de siste 10 år) kan tas i betraktning ved vurderingen.

– Dersom du finner igjen et tapt pass så må du huske å melde fra til politiet, og levere inn det gamle passet. For da kan vi slette tapsmeldingen, sier Gitte Hessenschmidt.

Skjønnsmessig avgjørelse

– Hva skjer dersom jeg ikke har skyld i at passet mitt er borte. For eksempel ved brann? 

– Vi gjør ikke dette for å være vanskelig, men både for redusere risikoen for at pass skal stjeles og misbrukes. Vi skal utvise skjønn. Og hvert enkelt tilfelle av tapte pass må vurderes konkret. Dersom passinnehaveren ikke kan lastes for tapet, er det ikke grunnlag for passnektelse, sier Gitte Hessenschmidt.

 

 

 

Slik reddet de Hjertøya etter et hemmelig kupp

Slik reddet de Hjertøya etter et hemmelig kupp

Dette er de 10 beste ferielandene i verden

Dette er de 10 beste ferielandene i verden